Публикация

ВМА демонстрира диалогичност в социалния диалог със синдикатите

ВМА демонстрира диалогичност в социалния диалог със синдикатите

Разумност и справедливост в решенията


Диалогичност, разумност и справедливост в решенията – около тези принципи се обединиха членовете на Комитета за социално сътрудничество във Военномедицинска академия и представители на военните синдикати.

По време за срещата основно бе засегната темата за Колективния трудов договор.

ВРИД началникът на ВМА полк. проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS засвидетелства пред председателите на Федерацията на независимите синдикати от отбраната „Българска армия” (ФНСО „БА”) и Национален синдикат „Отбрана” Георги Братованов и Тодор Воденов  приемственост в социалния диалог, като изтъкна, че ще продължи линията на предишния началник на болницата – проф. Николай Петров.

Той подчерта, че основните цели остават осигуряване на добри условия на труд и заплащане за служителите, поддържане на добри условия и обгрижване на пациентите и подпомагане развитието на младите кадри.

Коментари