Публикация

Симпозиум събра във ВМА български и чуждестранни светила в областта на гастроентерологията

Симпозиум събра във ВМА български и чуждестранни светила в областта на гастроентерологията

Демонстрациите на отделните клинични случаи бяха наблюдавани от ВРИД началника на болницата полк. проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS


Международен симпозиум събра във ВМА световноизвестни специалисти в областта на по гастроинтестиналната ендоскопия.

Демонстрациите на отделните клинични случаи бяха наблюдавани от ВРИД началника на болницата полк. проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS и проф. Крум Кацаров, който е началник на Клиника по гастроентерология към ВМА и председател на организационния комитет на симпозиума.

 

Запазвайки традициите от предишните издания, фокусът бе поставен върху теоретичните и практически аспекти на гастроинтестиналната ендоскопия.
 

Акцентът в програмата е върху демонстрациите на живо, даващи възможност да се проследят и коментират в реално време, диагностичните и терапевтични аспекти на извършваните манипулации.
 

Участието на водещи специалисти от Европа (Италия, Нидерландия, Гърция, Румъния и Унгария) и Израел пък са предпоставка за интересни дискусии и обмен на знания и идеи в областта на гастроинтестиналната ендоскопия.
 

По време на симпозиума бе коментиран и случай с 5-месечно бебе, което преди 2 седмици е консултирано от специалисти на Клиниката по гастроентерология. Установено е, че малката Биляна има запушване на основния жлъчен канал. Предвид спецификата на болницата, клиниката не работи с пациенти под 18 г. и не разполага с апаратура за деца. Затова е потърсено съдействието на OLYMPUS – основен представител за Европа за този вид техника, и само за ден апаратът е осигурен от гр. Хамбург, Германия. На следващия ден след процедурата кръвните показатели на бебето започват да се нормализират.

Биляна е най-малкият пациент на клиниката от създаването й, а лекарите и родителите й единодушно я определиха за талисман на клиниката.

 

В рамките на форума на живо бяха демонстрирани и различни клинични случаи: 
 

I.Горен ГИТ:

1. Хромоендоскопия и увеличителна ендоскопия

2. Ендоскопско лечение на Баретов хранопровод (аблация, EМР, ЕСД)

3. Перорална ендоскопска миотомия (ПОЕМ)

4. Протезиране при малигнени стенози на хранопровода

5. Ендоскопско лечение на Ценкеров дивертикул

6. ЕМР и ЕСД на стомаха
 

II.EРХПГ:

1. Холедохолитиаза – екстракция, механична литотрипсия, балонна дилатация

2. Протезиране на жлъчни пътища при бенигнени и малигнени стенози (хиларни

и дистални)

3. Rendez vous техника / Перкутанен билиарен дренаж

4. EРХПГ при променена анатомия (B2 резекция)

5. Ампулектомия
 

III.Ехоендоскопия:

1. ТАБ на панкреасни формации

2. Диагностична ТАБ при субмукозни тумори на стомаха и дуоденума

3. Дренаж на панкреасни псевдокисти

4. Диагностика в условия на спешност ( холедохолитиаза)

5. Rendez vous техника / холедоходуоденостомия
 

IV.Долен ГИТ:

1. ЕМР, ЕСД

2. Полипектомия

3. Стентиране при малигнени стенози

4. Нови техники за подобряване на детекцията на аденоми

Коментари