Гастроентерология

15547 Последователи

Последвайте тази тема, за да:

  • получавате актуални новини в областта на Акушерството и гинекологията;
  • имате достъп до специализирано научно съдържание;
  • бъдете информирани за световните медицински новости;

гастроентерология

  • можете да проследявате законодателните и нормативни промени;
  • имате достъп до фармако-терапевтични ръководства по Гастроентерология;
  • виждате горещите дискусии и да се включвате в тях;
  • достъпвате специализираните обучителни модули;
  • четете и гледате интервюта с Ваши колеги и изтъкнати специалисти от всички краища на света;
  • участвате в дигитални семинари/симпозиуми/конгреси;
  • давате своя принос в развитието на специалността в частност и българското здравеопазване в цялост посредством изразяване на мнение, позиция или публикуване на научно съдържание.

Гастроентерология, гастроентеролог

Специалност Гастроентерология представлява:

 дял от медицината, в чийто фокус е диагностиката, изследването и лечението на заболявания на коремните органи при човека. Заболяванията, които засягат стомашно-чревния тракт, които включват органите от устата до ануса по протежение на храносмилателния канал, са в центъра на тази специалност.  Специалистите по гастроентерология - гастроентеролози извършват редица диагностични и терапевтични процедури, включително колоноскопия, езофагогастродуоденоскопия (EGD), ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP), ендоскопски ултразвук (EUS) и чернодробна биопсия. 

Публикации

...