Публикация

Медицински представител - гр. Пловдив

Медицински представител - гр. Пловдив

Кандидатите трябва да са със завършено висше образование, да владеят много добре английски език


За нуждите на наш клиент Неофарм България, водеща компания специализирана в създаване и дистрибуция на оригинални, висококачествени лекарствени продукти, ние от „Др. Пендл и Др. Писвагнгер България“ търсим млад и мотивиран професионалист, който да поеме ролята на: Медицински представител /гр. Пловдив/.

Реф.№: MRP

Основна цел:

• Да развива и разширява продажбите на едро и дребно за района, като изпълнява набелязаните обеми за продажби и цели за дистрибуция.

Задължения и отговорности:
• Да управлява и развива продажбите и дистрибуцията на лекарствени продукти за района;
• Да разработва и изпълнява регионален план за развитие на продажбите;
• Да промотира продуктите на компанията на лекари, фармацевти и други ключови клиенти посредством регулярни посещения, като установява и поддържа отлични взаимоотношения с клиентите;
• Да следи и контролира наличностите на продуктите в аптеките и складовете на дистрибуторите в поверения район;
• Да следи и анализира действията на конкурентни фирми на пазара и да предлага идеи за промени в условията на работа с клиенти и противодействия;
• Да изготвя регулярни справки, анализи и препоръки относно търговската дейност на компанията и за нуждите на мениджмънта;
• Да съхранява, поддържа и актуализира информация за клиенти и фирмена база данни;
• Да поддържа и повишава репутацията и представителността на компанията на пазара.

Изисквания:

• Завършено висше образование;
• Компютърна грамотност;
• Много добро ниво на владеене на английски език;
• Шофьорска книжка – активен шофьор;
• Отлични комуникационни и презентационни умения;
• Силно мотивиран, инициативен и отговорен;
• Възможност за взимане на бързи и адекватни решения.

Ако разпознавате себе си в описанието по-горе и проявявате интерес към позицията, моля, изпратете Вашето CV и мотивационно писмо на английски език, като посочите референтен номер (Реф.MRP) не по-късно от 04.07.2017 г.

Всички документи ще се пазят в строга конфиденциалност. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
 

За да кандидатствате по тази обява, натиснете тук!

Коментари