Публикация

Ерлихиози и анаплазмози

сп. Обща медицина, 2016, бр. 4, стр. 66-72


Pishmisheva M, Baymakova M, Tsachev I, Christova I. Ehrlichioses and anaplasmoses [in Bulgarian]. General Medicine 2016; 18(4): 66-72.

 

SJR (2016): 0.125

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист по "Инфекциозни болести"

05 юли 2017

Прикачени файлове

pdf
Ehrlichioses and Anaplasmoses

Коментари