Публикация

Концепцията One medicine

Да изучаваме заболяванията едновременно у хора и кучета, така че и двата вида да се възползват от това


    Живеем в забързано време, подложени сме на въздействието на различни стресови фактори, които могат и да ни разболеят. Тогава искаме най-доброто, най-съвременното лечение за нас или нашите близки и едва ли се замисляме за пътя на лекарството, което ни е помогнало от изследователската лаборатория до реалното приложение в практиката.Болшинството хора нямат представа, че за да получим това, от което имаме нужда минават години, харчат се милиони, хиляди здрави експеримантални животни жертват живота си.А дали няма и по-добър начин да получим това, което искаме? Със сигурност има, но се изискват усилия,трябва да отворим очите, ушите, умовете си за концепцията One Medicine.

   Тази идея се ражда преди векове. Още Рудолф Вирхов пише:"Между хуманната и ветеринарната медицина няма разделителна линия-и не би трябвало да има.Обектът е различен, но придобитият опит представлява основата на цялата медицина"

   Преди повече от 250години хуманната и ветеринарната медицина се разделят и дори и сега  в 21век  хуманните и ветеринарните медици не общуваме ефективно, така че хората да се възползват от революционните постижения във ветеринарната медицина и животните да имат по-бърз достъп до новостите в хуманната медицина. Това може да  се промени стига да има воля за промяна.

  Съществуват значителни доказателства, които потвърждават, че повечето заболявания поразяват, както животните така и човека, както и че има множество припокриващи се биологични характеристики и генетични профили.Ракът поразява и хора и животни.Има научни доказателства, че остеосаркомът при хората и при кучетата има 265 идентични гени.И хората и животните се засягат от бактериални инфекции-тези бактерии имат много сходни профили на резистентност.И животните и хората страдат от дегенеративни заболявания-остеоартроза, заболявания на нервната система.

  През 2003г в Изследователския център на  националния онкологичен институт на САЩ стартира програма Сравнителна онкология, за да подпомогне изследователите в проучването на биологията на рака и да подобри оценяването на нови терапии за хора чрез лечение на домашни животни /предимно кучета и котки/ със спонтанно възникнал рак, давайки им възможност да се възползват от иновативно лечение. В университета Дюк, Северна Каролина използват същия подход, защото много нови медикаменти се тестват първо върху лабораторни животни, отглеждани само за тази цел, но проучването на същия медикамент при куче със спонтанно възникнало заболяване се доближава много повече до тестването върху хора.Д-р Уил Юърд, който е едновременно ветеринарен и хуманен лекар довежда нова изобразяваща техника за саркоми до фаза 1 клинично проучване при хора, защото доказва, че е ефективна и безопасна при кучета с това заболяване. Пациентът получава венозно миниатюрни флуоресцентни частици, които започват да светят при контакт с определени ензими отделяни от саркома.Когато светенето изчезне, значи няма и туморни клетки.Това помага на хирурзите да разберат преди края на операцията дали са успели да отстранят целия тумор.Техниката е била успешна при мишки, но FDA изисква допълнително тестване върху лабораторни животни, което ще трае години.Тогава доктор Юърд и неговия екип решават, че да се пренебрегват кучетата с рак и да се правят проучвания върху здрави кучета не е добра идея и организират проучване на новата техника върху кучета, подложени на операция по повод сарком.Резултатите от тестовете с новата техника били потвърдени и хистологично, не били регистрирани и странични ефекти и FDA дава зелена светлина за фаза 1 клинично проучване при хора.

Сега много ще кажат - "Пак ли тези американци?" Признавам, че за тях научих съвсем скоро от фейсбук страницата на проф. Ноел Фицпатрик.От него за пръв път чух за One Medicine.Професорът е световно признат ортопед и неврохируг в областта на ветеринарната медицина, създател и директор на един от най-големите специализирани центрове в Обединеното кралство- Fitzpatrick Referrals. А Великобритания не е толкова далече от нас. Той посвещава живота си на популяризирането и прилагането в практиката на концепцията One Medicine. Професорът и неговият екип създават революционни оперативни техники и терапии в областта на ортопедията, неврохирургията и регенеративната медицина, някои от които ще са недостъпни за хората дори и след години.

   В интервю преди срещата му с водещи британски ортопеди през 12.2016г проф Фицпатрик казва: "Моята работа е да дам надежда на следващото поколение, че ще направим правилните неща за медицината и това според мен е двупосочна улица, където се грижим за животни и хора, засегнати от заболяване и работим по регулаторните процеси така, че лекарствата и имплантите да могат да влязат в клиничната практика по-бързо чрез интегриран подход,а не както става в момента-животните да бъдат използвани само за да могат хората да получат каквото им е нужно.Напълно подкрепям необходимостта от безопасни лекарства и импланти, но искрено вярвам, че има начин да работим заедно, за да прехвърлим наученото в лабораториите или от експериментите с мишки в реалната ветеринарна практика при животни, които имат нужда от това лечение и след това при хора, които могат и да не получат това лекарство или имплант в следващите няколко години или дори никога! Въвеждането на нови лекарство и импланти при хора е много по-скъпо, отколкото би трябвало и аз вярвам, че чрез съвместна работа ще убедим фарма индустрията и големите производители на импланти, че ще могат да печелят точно толкова пари, но по по-добър за планетата начин, по-устойчив начин."

    One Medicine е най-етичната алтернатива на следващото столетие, но промените трябва да започнат сега.Всеки изгубен ден е още един ден, в който много животни по света ще страдат или загинат единствено в полза на хората и още един ден, в който живота на хората и техните семейства ще бъде повлиян от това, че не могат да се възползват от модерните процедури и лечение прилагани при животните/www.humanimaltrust.org.uk/

   В началото на юни 2017г имах удоволствието да присъствам на научна конференция с международно участие, организирана от проф. Фицпатрик и неговия екип.Видях един различен, новаторски подход към подобни научни форуми и начин на поднасяне на новостите в науката, така че да са максимално полезни в практиката.

   Имаме какво да учим едни  от други, просто трябва да не се оставяме да ни водят само егото и паричните знаци.Трябва да отворим умовете и сърцата си в името на постигането на общите ни цели-по-добро качество на живот на нашите пациенти хора или животни.

 

Източници: www.humanimaltrust.org.uk, Duke Cancer Institute Comperative Oncology Презентация на проф. Фицпатрик на HayFestival 2016 и интервю преди срещата на ORUK 12.2016

Коментари