Публикация

Д-р Хараланова: Диабетът може да бъде предсказан години преди пациентът да отключи заболяването

Д-р Хараланова: Диабетът може да бъде предсказан години преди пациентът да отключи заболяването

Диабетът може да бъде предсказан години преди пациентът да развие заболяването, а наследствената обремененост да се изчисли с точност


Диабетът може да бъде предсказан години преди пациентът да развие заболяването, а наследствената обремененост да се изчисли с точност. Това заяви специалистът по клинична лаборатория на МДЛ „ЛИНА” д-р Пламена Хараланова, която бе гост-лектор на дискусията „Третият обществен час - реална грижа за всеки”. Събитието, чиито организатори бяха  Сдружение   „Диабетни  грижи” – Бургас и  пенсионерски  клуб  Пристанище – Бургас  събра над 60 пациенти.

На година в лаборатория „ЛИНА” своето състояние проследяват хиляди диабетици от Бургас и областта. Именно поради тази причина лабораторията внедри модерния  апарат D-10, с който се изследва гликиран хемоглобин.

„Ако измерването на кръвна захар е момента снимка на състоянието Ви, то гликираният хемоглобин дава представа за нейните осреднени  стойности през последните три месеца”,  обясни д-р Хараланова. Присъстващите й зададоха редица въпроси, свързани с изследванията при диабет и усложненията, които произтичат от него. Важно за пациентите бе да разберат, че честите нива на ниска кръвна захар са също толкова притеснителни, колкото  и високите й стойности.

 „През последното десетилетие  диабетът се разглежда като  световна епидемия, тъй като  данните сочат, че 366 милиона души по света са с поставена диагноза диабет, като ежегодно броят им се увеличава със 7 милиона. Обезпокояващ е фактът, че около 40% от хората с диабет не знаят, че имат това заболяване, а 25% от новодиагностицираните пациенти вече имат усложнения”, обясни д-р Хараланова.

 

Как да разпознаем  диабета?

В срещата „Реална грижа за всеки” участваха както пациенти с диабет, така и техни близки. Затова специалистът на лаборатория „ЛИНА” подробно представи методите и изследванията, с които се изчислява рискът от развитие на заболяването.

Например, захарен диабет тип 1 засяга най-често хора до 30-годишна възраст. При него не се наблюдава наднорменото тегло, но пациентите обикновено имат  кетоацидоза. Лечението с инсулин е задължително. При 10% от болните е налицев фамилна предразположеност.  При изследване на гладно в кръвта  на болните се откриват  автоантитела и ниски нива на С-пептид.

Захарен диабет тип 2 най-често се наблюдава при пациенти след 40-годишна възраст. Сред симптомите е надномермено тегло, а  кетоацидоза се наблюадава рядко.  Лечението обикновено включва диета и перорални средства. При тези болни фамилната обремененост е в 30% до 50% от случаите.

Как диабетът може да бъде предсказан години по-рано?

 

“Автоантителата срещу различни островноклетъчни автоантигени се появяват в серума много преди клиничната изява на болестта, като броят на позитивните антитела е пропорционален на риска от заболяване. При наличие на 3 автоантитела, рискът от изява на захарен диабет до 5 години е почти 100% , в същото време на този етап инсулиновата секреция е съхранена”, разясни д-р Хараланова.

Ето при кои антитела рискът от развитие на захарен диабет тип 1 е най-голям
 

Автоантитяло:          

aнти-GAD65                         52%
aнти-IA2                               81%
aнти-IAA                              59%
aнти-GAD65 + анти-IAA     68%
aнти-GAD65 + анти-IA2      86%
aнти-IAA + анти-IA2            100%

 

Определянето на автоантитела е препоръчително при:  ранна диагностика на захарен диабет тип 1, диференциална диагноза между захарен диабет тип 2 и диабет тип 1, при пациенти, развиващи скоро след поставяне на диагнозата инсулинова зависимост, оценка на риска за развитие на захарен диабет тип 1 при пациенти с гестационен диабет (бременни жени),  оценка на риска за диабет при фамилно обременени лица (първостепенни родстевници на лица със захарен диабет тип 1), проследяване и прогноза на клиничното развитие при захарен диабет тип 1.

„Диабетът е социално значимо заболяване, което засяга много хора, а с течение на времето предизвиква  усложнения. Затова е много важно да се полагат грижи за здравето, които включват както диетичен режим, така и спорт. Не са малко примерите за спортисти и известни алпинисти, които постигат много добри постижения въпреки болестта”, сподели д-р Хараланова.

В края на презентацията си тя  благодари на организаторите в лицето на Мая Маркова и Дора Янева от „Диабетни грижи”, както и на председателя на пенсионерски клуб Пристанище Бургас  Стоя Янчева за вниманието и добрата организация.

 

Коментари