Публикация

Подобрява се профилактиката на инсулт при неклапно предсърдно мъждене

Подобрява се профилактиката на инсулт при неклапно предсърдно мъждене

След създаването на медикамент, неутрализиращ бързо и сигурно действието на първия нов орален антикоагулант, повече пациенти се придържат към профилактичната терапия, отчитат кардиолози и невролози от Европа


Традиционната международна научно-практическа среща „Академия по антикоагулация“ във Виена очерта важни тенденции в профилактиката на исхемичен инсулт и на други тромбоемболични инциденти при пациентите с неклапно предсърдно мъждене:

 

  1. Въвеждането в клиничната практика на първото специфично неутрализиращо средство – идаруцизумаб, прекратяващо за минути действието на новия орален антикоагулант дабигатран етексилат, повишава броя на показаните пациентите, които приемат и се придържат към профилактичната антикоагулантна терапия;
  2. Медицинските специалисти са значително по-уверени при предписването на такава терапия, когато разполагат с неутрализиращ агент. При предишни проучвания по темата значителен процент от лекарите са се въздържали да предписват нови орални антикоагуланти при показани пациенти с предсърдно мъждене или повишен по друг повод тромбоемболичен риск, заради опасенията от кървене във връзка с терапията или при спешни хирургични операции или процедури;
  3. Все още процентът на пациентите, които се нуждаят от перорална антикоагулация по повод неклапно предсърдно мъждене, но нямат такова лечение, е твърде висок в цяла Европа.
  4. Това налага целенасочено внимание за наличието на някоя от формите на предсърдно мъждене при явяването на пациент в лекарския кабинет по какъвто и да е повод. Освен аускултация, ЕКГ, палпация на а.radialis, анамнезата в тези случаи включва въпроси за оплаквания от неправилен сърдечен ритъм, чувство за „прескачане“ на сърцето, внезапно ускоряване на сърдечната дейност, неясни оплаквания в областта на гърдите като „тежест“, „задъхване“; индикация за аритмия от електронни апарати за измерване на кръвното налягане в домашни условия.
  5. Освен рутинното ЕКГ в някои случаи трябва да се назначи продължителен запис на сърдечната дейност – Холтер ЕКГ. Това се налага, когато пациентът съобщава за епизоди на аритмия, но тя не може да бъде установена по време на прегледа. Също така при пациенти без никакви оплаквания, но с налични рискови фактори;
  6. Диагностицираните пациенти с неклапно предсърдно мъждене трябва да получат подробни разяснения за рисковете, които заболяването им носи, независимо от това дали имат каквито и да е признаци и оплаквания.
  7. Всеки пациент, след преценка на риска от исхемичен инсулт и на риска от кървене по скалите CHADS2 и CHA2-DS2-VASc, трябва да получи адекватна профилактика тромбоемболични инциденти. Това не изключва останалото лечение за контрол на ритъма и/или честотата, на артериалното налягане и на другите рискови фактори.

Коментари