Публикация

Медицински сестри от цяла България постъпват на работа в УМБАЛ Бургас

Медицински сестри от цяла България постъпват на работа в УМБАЛ Бургас

Медицински сестри от различни градове на страната са постъпили на работа в УМБАЛ Бургас през последната година.


Медицински сестри от различни градове на страната са постъпили на работа в УМБАЛ Бургас през последната година. Болницата се стреми да привлича специалистите по здравни грижи със сигурност и добри условия, в  момента има разкрити и още свободни работни места. Средно по 2 нови медицински сестри постъпват на работа тук всеки месец. Някои идват от населени места от Бургаска област – Средец, Айтос, Поморие. Други – от Ямбол, Елхово, Болярово. Наскоро в УМБАЛ Бургас започнаха работа и медицински сестри от Северозападна България, привлечени не само от условията в болницата, а и от желанието си да живеят в най-добрия град за живеене – Бургас.

 

Много от последните новоназначени медицински сестри са работили в частни лечебни заведения, както в Бургас, така и в други градове, но са предпочели да сменят местоработата си.

 

Болницата е база за практическо обучение за студенти,  които в момента се обучават за медицински сестри, акушерки и рехабилитатори. Те имат възможност да започнат работа тук веднага, щом завършат.

Всички свободни работни позиции се обявяват периодично на сайта на УМБАЛ Бургас: http://www.mbalburgas.com/bg/news/index/62/

Коментари