Публикация

Мултидисциплинарен подход - добра практика в лечението при онкологични заболявания

Презентация, която изяснява основните предпоставки за прилагането на Мултидисциплинарния подход (МДП) в медицинската онкология


Основните въпроси, на които презентацията дава отговор са:
 

  • Кои са базовите принципи за създаване на МДП;
  • Какви са предимствата на мултидисциплинарния екип – за пациента и за терапията;
  • Как се сформира мултидисциплинарен екип и какви специалисти трябва да влязат в него;
  • Каква е спецификата на мултидисциплинарните взаимоотношения.

Презентацията може да намерите в прикачения файл по-долу:

Прикачени файлове

Коментари

Анонимен
27 мар 2018 16:41

В мултидисциплинарен екип при онкологичните заболявания сте пропуснали лекар по физикална и рехабилитационна медицина с екипа от рехабилитатори

Анонимен
27 мар 2018 16:54

не отговаря на съвременните изисквания