Публикация

Ново фармако-терапевтично ръководство за лечение на алергични болести


Ново фармако-терапевтичното ръководство за лечение на алергичните болести е прието от НСЦЛРП. 

То е прието на 28.01.2018 г. съгласно чл. 259, т. 4 от ЗЛПХМ утвърждава, отменя или изменя Фармако-терапевтични ръководства, включващи критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия, както и препоръки за алгоритми за лечение с лекарствени продукти, предложени от съответните национални консултанти, медицински научни дружества и експертни съвети, при условия и по ред, определени с Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.

 

В ръководството по алергология са включени

 

обща характеристика на алергичните заболявания/състояния, критериите за диагностика,  актуалните препоръки за лечение на алергични болести като: алергичен ринит - интермитентен и персистиращ; уртикария – остра и хронична; атопичен дерматит; бронхиална астма; хранителни алергии и др..

 

 

 

Цялото ръководство може да свалите и видите в прикачения файл. 

Прикачени файлове

pdf
Ново фармако-терапевтично ръководс...

Коментари