Дерматология и венерология

14998 Последователи

Последвайте тази тема, за да:

 

 • получавате актуални новини в областта Дерматология и венерология и свързаните специалности;
 • имате достъп до специализирано научно съдържание;
 • бъдете информирани за световните медицински новости;

 • можете да проследявате законодателните и нормативни промени;
 • имате достъп до фармако-терапевтични ръководства по Ревматология;
 • виждате горещите дискусии и да се включвате в тях;
 • достъпвате специализираните обучителни модули;
 • четете и гледате интервюта с Ваши колеги и изтъкнати специалисти от всички краища на света;
 • участвате в дигитални семинари/симпозиуми/конгреси;
 • давате своя принос в развитието на специалността в частност и българското здравеопазване в цялост посредством изразяване на мнение, позиция или публикуване на научно съдържание.

   


   

Публикации

...