Публикация

Кампания за отговорно сексуално поведениемпания

Кампания за отговорно сексуално поведениемпания

Да имаш отговорно сексуално поведение означава да осъзнаваш последиците от всяко свое сексуално действие.


Дискусия на  тема: „Отговорно сексуално поведение” проведе БЦОР при  МБАЛ „Д-р Ат.Дафовски”, Кърджали  за десетокласниците  от  СУ „Йордан Йовков” с класен ръководител Христина Митева.

Целта на информационната кампания е популяризирането на отговорността в сексуалния живот на младите хора.

 Дискутираха се  основните аспекти на отговорното сексуално поведение, факторите, които влияят върху формирането и развитието на култура на отговорно сексуално поведение.

Коментари