Публикация

Отпадат някои монографии от Европейската фармакопея

Това ще стане в началото на следващата година


На интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата в раздел „Фармакопея” е публикувана Заповед РД-01-85/23.03.2018 г. на министъра на здравеопазването за отпадане от 1 януари 2019 г. на територията на Република България на монографиите Фитоменадион (1036), Еметинов хидрохлорид пентахидрат (0081) и Дезоксикортонов ацетат (0322) и общата глава Абнормна токсичност (2.6.9), съставляващи част от Европейската фармакопея. 

 

От същата дата тези монографии отпадат от Европейската фармакопея съгласно Резолюция AP-CPH (17) 5 на Съвета на Европа.

 

Подробности – в прикачените файлове.


 

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари