Публикация

Електронен фиш за по-строг контрол на онколекарствата

Електронен фиш за по-строг контрол на онколекарствата

Промени в Наредба 4 на МЗ


Терапевтичен фиш ще придружава лекарствения лист при изписване на онкологичните медикаменти.

 

Това предвиждат промени в Наредба № 4 на Министерството на здравеопазването за условията и реда за предписване и отпускане на лекарства, публикувани на сайта на ведомството за обществено обсъждане.

Фишът ще бъде само в електронна форма

Той ще се подписва съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис. 

 

„По този начин ще се създаде възможност за проследяване на процеса по предписване на лечението и оценка на ефекта от него“, се посочва в мотивите към проектонаредбата.

 

Новият документ ще се попълва съгласно решението на клиничната онкологична комисия по химиотерапия или клиничната комисия по хематология, отразено в протокол, еднократно на първия ден от терапията по съответната клинична пътека или амбулаторна процедура. 

 

Терапевтичният фиш ще се попълва в два екземпляра, ще се подписва от лекуващия лекар, след което бъде предаван за изпълнение в болничната аптека.

 

Терапевтичен фиш за по-добър контрол на онколекарствата

 

Промени и в отчитането на аптеките

Промени в Наредба № 4 предвиждат още болничните аптеки да водят журнал за разтваряне на лекарствени продукти за лечение на онкологични или онкохематологични заболявания, както и да описват неизползваемите остатъци от тези медикаменти.

 

„Целта на предложените промени е да се създаде възможност за по-голям контрол на НЗОК върху разходите за лекарствените продукти, заплащани за лечение на злокачествени и хематологични заболявания в болничната помощ с обществени средства, и ще способства за създаване на електронно досие на пациентите“, изтъкват вносителите на промените.

 

Проектът е с 14-дневен срок на обсъждане.

 

С Проекта на изменение и допълнение на Наредба № 4, както и с мотивите към него може да се запознаете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари