Публикация

И неосигурените бременни с право на разширен пакет здравни услуги от следващата година

И неосигурените бременни с право на разширен пакет здравни услуги от следващата година

От 1 януари следващата година бременни жени, които не са здравно осигурени, ще имат право на до 4 профилактични прегледа годишно, както и на хоспитализация при бременност с повишен риск до два пъти в годината по клинична пътека.

Наредбата вече е публикувана в ДВ

Това е записано в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 26 от 2007 г. на здравното министерство за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени, която е публикувана в Държавен вестник.

Слага се край на обсъжданията за правата на неосигурените бъдещи майки

Проектът за наредбата бе внесен от бившия министър на здравеопазването проф. Асена Сербезова и премина през обществено обсъждане, което приключи в началото на август. С приемането й се поставя край  на продължилия дълго време публичен дебат за правото на здравни услуги на неосигурените бъдещи майки.

 

За първи път в наредбата е включено ново приложение - № 15, в което са описани видовете прегледи и изследвания и тяхната периодичност, което улеснява значително наблюдаващия специалист.

Пълен пакет от изследвания ще се ползва 3 пъти по време на бременността

Неосигурените бременни вече ще имат право на акушерска ехография два пъти за срока на бременността – един път през първия триместър, и втори път – между 16-а и 20-а гестационна седмица. Също така те ще могат да се възползват от пълен пакет медико-диагностични изследвания един път при първото им посещение при специалист и по-късно – в пети и осми лунарен месец.

 

В наредбата е регламентирано също така правото на бременната жена на избор на лечебно заведение, в което да бъде наблюдавана бременността й, както и всички останали дейности.

 

Вижте повече в прикачения файл.

Прикачени файлове

naredba-izmdop-naredba26-2007-akus...

Коментари

честито осигуряващи се

По скоро Честито! на колегите, които ще извършват дейността. Не разбрах кой ще я плаща и как?

честито осигуряващи се