Публикация

Разширяват пакета здравни дейности, гарантирани от НЗОК

Разширяват пакета здравни дейности, гарантирани от НЗОК

С нов вид изследване, свързано с диагностиката на коронавирусната инфекция да бъде разширен обхватът на утвърдените към настоящия момент дейности по диагностика на населението. Това се предлага в допълнението на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

 

Проектът е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане до 11 август 2022 г.

Изследването ще даде възможност за ранното откриване на COVID-19

Такова изследване до момента не е включено в обхвата на провежданите медико-диагностични изследвания, се отбелязва в мотивите към документа. С проекта се цели създаване на възможнсти за ранно откриване и диагностика на наличието на инфектиране с коронавирус, което ще даде възможност за предприемане на навременни мерки по карантиниране или изолация на лицата и тяхното навременно лечение.

Навременната изолация ще забави разпространението на инфекцията

Ранното доказване на съществуваща инфекция у заразените лица и последващите мерки за тяхното карантиниране или изолация, би довело до значително забавяне на разпространението на този висококонтагиозен вирус.

 

Финансовите средства за прилагането на предложените нормативни промени са в рамките на бюджета на НЗОК за съответната година, посочва още министърът на здравеопазването в оставка проф. Асена Сербезова.

 

Повече информация можете да видите в прикачените файлове.

Прикачени файлове

naredba_9_bat.pdf
motivi_naredba_9_bat_30_dni.pdf

Коментари