Публикация

Състояние на еректилна функция на пациентите преди радикална простатектомия

Б. Атанасов, Н. Колев, Р. Коцев, В. Дунев, Ф. Шаргаби, П. Генов, А. Ванов, Ж.Атанасов, М. Сачдева - Клиника по урология, УМБАЛ "Г. Странски", Плевен и Отделение по урология, МБАЛ Русе


Предоперативното определяне на състоянието на еректилната функция на пациентите, подлежащи на двустранна нервосъхраняваща радикална простатектомия придобива вде по-важно значение в последните години. Причината за това е, че злокачественото заболяване на простатната жлеза се среща все по-често при по-млади пациенти, които са в полово активна възраст.

Целта на настоящото ретроспективно проучване е да се оцени еректилната функция на пациентите с клинично локализиран рак на простата, на които предстои двустранна нервосъхраняваща радикална ретропубична простатектомия (ДНРРП), използвайки международния индекс за еректилна функция (IIEF). На второ място да установи има ли връзка между IIEF и индивидуалната преценка на кандидатите за ДНРРП, и не на последно място да оценим състоянието на еректилната функция на пациентите с оглед техните придружаващи заболявания.

 

Пълното проучване може да видите в прикачения файл:

Прикачени файлове

pdf
Състояние на еректилната функция н...

Коментари