Публикация

Приложение на скалата за твърдост на ерекцията като диагностичен инструмент за оценка на възстановяването на еректилната функция след робот-асистирана радикална простатектомия

Приложение на скалата за твърдост на ерекцията като диагностичен инструмент за оценка на възстановяването на еректилната функция след робот-асистирана радикална простатектомия

Екип: Б. Атанасов, Н.Колев, Р.Коцев, В. Дунев, Ф. Шаргаби, П.Генов, А. Ванов, Ж. Атанасов, М. Сачдева - Клиника по урология, Медицински Университет Плевен; Отделение по урология, МБАЛ Русе

 

Целта на това изследване е да се определи възстановяването на еректилната функция (ЕФ), проследено във времето след робот-асистирана радикална простатектомия (РАРП), използвайки скалата за твърдост на ерекцията (СТЕ). Това проучване включва 42 пациенти с локализиран рак на простатната жлеза (РПЖ), подложени на РАРП без неоадювантна хормонална терапия.

 

Пълното изследване може да видите в прикачения файл:

Прикачени файлове

pdf
Скала за твърдост на ерекцията

Коментари