Публикация

МУ- Варна обявява конкурс за подбор на концепции за научни изследвания

МУ- Варна обявява конкурс за подбор на концепции за научни изследвания

Кандидатите за ръководители трябва да изпратят писмо за намерения по електронен път на адрес: rimuv@mu-varna.bg, следвайки представения на сайта образец, в срок до 17ч. на 11 юни 2018г


Научноизследователският институт към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна обявява конкурс за подбор на концепции за научни изследвания чрез създаване на научни групи в рамките на научните направления на института:

  • Хранене и качество на живота
  • Клетъчна биология и генетика
  • Невронауки
  • Онкология и редки заболявания
  • Обществено здраве и мениджмънт на болестите

 

В резултат на конкурса ще бъдат сформирани научни групи в рамките на НИМУ-Варна. Групите следва да се състоят от ръководител и членове. Кандидатите за ръководители трябва да изпратят писмо за намерения по електронен път на адрес: rimuv@mu-varna.bg, следвайки представения на сайта образец, в срок до 17ч. на 11 юни 2018г.

 

Повече информация за конкурса можете да намерите тук. http://mu-varna.bg/BG/AboutUs/Pages/konkursi-nauchnoizsledovatelski-institut.aspx

Коментари