Публикация

Повече контрол, съкращения и преструктуриране в НЗОК

Повече контрол, съкращения и преструктуриране в НЗОК

Краткосрочните ми намерения са свързани с промени в нормативната уредба, касаеща дейността на здравната каса. А при дългосрочните концентрацията ще бъде върху лекарствата, лечението в чужбина и контрола.

 

Това заявява новият управител на Националната здравноосигурителна каса д-р Дечо Дечев в интервю за в. „24 часа“.

 

Той изтъква, че

основен приоритет ще е контролът

Не може институция, която се разплаща в такива големи обеми, да бъде лишена от ефективен контрол. Решението по-голямата му част да бъде изведена в агенция „Медицински одит“, във времето доказа, че не е правилно. Предложил съм да се засилят правомощията на касата в областта на контрола и да се търси действително ефективност от него. Дали ще се реши „Медицински одит“ като щат и дейност да бъде прехвърлена към касата, е политическо решение. Но при всички положения, ако това не се случи, ще се засили дейността на контрола в рамките на щата, който има централното управление

отбелязва д-р Дечев.

 

От думите му става ясно, че се

планират промени и по отношение на кадровия състав на фонда

„Предложението ми касаеше и редуциране на служителите, които са над 2000 в цялата система. Част от тях да бъдат пренасочени в контролната дейност, като в рамките на сега съществуващия бюджет да има възможност да се повишат възнагражденията им, за да бъдат мотивирани и да работят по-ефективно“, пояснява управителят на касата.

 

„В областта на лекарствата ще заложа на въвеждане на принципа ефективност и ефикасност. Преведено това означава да има обвързаност между ефективност, т.е. клиничния резултат от лечението, с разходите за него, т.е. с тяхната ефикасност.

Когато няколко терапии постигат едни и същи резултат, касата ще финансира тази, която е най-ефикасна, т.е. с най-ниска цена

Същият принцип трябва да бъде приложен и при медицинските изделия. Там основно ще се заложи на това, когато НЗОК обявява договаряне за тях, да се залага на критерия качество. Да не бъде приоритет цената. Кандидатите ще трябва да приложат доказателства, че тези медицински изделия се използват на територията на Европейския съюз. Ще се борим да постигнем и съпоставимост в цените им - да са същите като в ЕС. Това е трудно като реализация, но не е невъзможно“, категоричен е д-р Дечев.

 

В интервюто той отбелязва още, че

организацията на работата на здравната каса в сегашния й вид не е променяна от създаването й през 2000 г.

Тогава е преценено, че трябва да има 28 регионални и една централна здравна каса.

Това е било оправдано, тъй като технологиите са били на много по-ниско ниво. Ролята им е била да събират отчетите на болниците, личните лекари и всички други изпълнители на медицинска помощ. Сега, когато технологиите са напреднали и е възможно тези отчети, а и плащанията да са в електронен вариант, много голяма част от дейността на районните каси се обезсмисля. А и с годините се губи ефективността на контрол, защото се създават контакти между контролиращите и тези, които са обект на контрол

смята д-р Дечев.

 

И допълва, че според него концентрацията в по-малък брой регионални здравни каси, но със засилване на експертността на хората, които извършват контрол, биха дали много добър резултат.

 

Цялото интервю с д-р Дечо Дечев четете в новия брой на в. „24 часа“.

Коментари