За нас

Основна цел на НЗОК е да осигурява и гарантира свободен и равнопоставен достъп на осигурените лица до медицинска помощ - чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса.

С дейността си Националната здравноосигурителна каса цели подобряване на качеството на живота на българските граждани чрез регулиране и повишаване на социалната, здравната и икономическата ефективност на разходите за здравеопазване; подобряване на качеството на предоставените услуги и на равнопоставеността при тяхното използване; въвеждане на механизми за достойно заплащане на медицинските специалисти, както и положителна промяна в отношенията между лекар и пациент.

Националната здравноосигурителна каса изпълнява следните функции:

 • Осъществява задължителното здравно осигуряване;
 • Участва в преговорите и в подписването на Националния рамков договор (НРД) с представителите на съсловните организации на лекарите и стоматолозите;
 • Гарантира достъпност и равнопоставеност при обезпечаването на осигурените лица с медицинска помощ в рамките на гарантиран пакет услуги, както и пълно или частично заплащане на лекарствените средства по списъците в НРД;
 • Прави анализи и предложения за вида и обема медицинска помощ, по видове медицински дейности и стойността им;
 • Управлява резерва от средства на НЗОК и разпределя паричните средства на НЗОК към районните здравноосигурителни каси за осъществяване на задължителното здравно осигуряване;
 • Разработва годишен бюджет на НЗОК и се отчита за изпълнението му;
 • Разработва модели за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ;
 • Изгражда, развива и управлява национална информационна система за нуждите на задължителното здравно осигуряване;
 • Сключва договори за заплащане на лекарствени средства и консумативи с производители, доставчици и аптеки по списъци на лекарствени средства, утвърдени в НРД;
 • Осъществява международна дейност на основата на двустранно и многостранно сътрудничество, и администрира проекти, по които НЗОК е страна;
 • Системно информира осигурените лица за мерките по опазване и укрепване на здравето им;
 • Осъществява медицински и финансов контрол върху задължителното здравно осигуряване.
НЗОК и синдикатите подписаха осмия за системата Колективен трудов договор
НЗОК и синдикатите подписаха осмия за системата Колективен трудов договор

В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) днес, 13 август 2019 г., беше подписан осмият за с...

НЗОК ще се произнесе в срок по откази от Фонд „Лечение на деца“
НЗОК ще се произнесе в срок по откази от Фонд „Лечение на деца“

В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) постъпиха окончателни съдебни решения, с които се ...

НЗОК предлага облекчаване на процедурата при лечението на деца
НЗОК предлага облекчаване на процедурата при лечението на деца

Изпълнявайки поетите ангажименти към Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ на среща, с...

Къде се подават документи в НЗОК за лечение на деца и възрастни
Къде се подават документи в НЗОК за лечение на деца и възрастни

Във връзка със запитвания от граждани в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) къде биха мо...

Публикации

НЗОК и синдикатите подписаха осмия за системата Колективен трудов договор
НЗОК и синдикатите подписаха осмия за системата Коле...
Публикация
НЗОК ще се произнесе в срок по откази от Фонд „Лечение на деца“
НЗОК ще се произнесе в срок по откази от Фонд „Лечен...
Публикация
НЗОК ще съдейства за облекчаване на процедурата по кандидатстване за лечение
НЗОК ще съдейства за облекчаване на процедурата по кандидатстване за лечение

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) беше домакин на среща, състояла се днес, 26 юни 2019...

Къде може да получавате информация от Специализираните комисии за лечение на деца и възрастни
Къде може да получавате информация от Специализираните комисии за лечение на деца и възрастни

Във връзка със запитвания от граждани в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) къде могат д...

НЗОК вдига цените на пътеките за деца
НЗОК вдига цените на пътеките за деца

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) на свое заседание на 27 ма...

НЗОК плати на договорните си партньори преди Великден
НЗОК плати на договорните си партньори преди Великден

Преди великденските празници Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е утвърдила здравноосиг...

НЗОК за първи път разреши лечение на спинална мускулна атрофия със спинраза у нас
НЗОК за първи път разреши лечение на спинална мускулна атрофия със спинраза у нас

Днес, 18.04.2019 г., 18 дни откакто функциите на Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД) към Мини...

НЗОК поема от днес функциите на Фонда за лечение на деца и на Комисията за лечение в чужбина
НЗОК поема от днес функциите на Фонда за лечение на деца и на Комисията за лечение в чужбина

Днес, 01.04.2019 г., функциите на Фонда за лечение на деца към Министерството на здравеопазването...

Издаването на ЕЗОК се забавя по технически причини
Издаването на ЕЗОК се забавя по технически причини

Поради технически причини, независещи от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), заявленият...

НЗОК навърши 20 години
НЗОК навърши 20 години

Днес (15 март 2019 г.) Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) отбелязва 20 години от своето...

Oт 2300 аптеки, договорни партньори на НЗОК, уведомления за затваряне са подали 38
Oт 2300 аптеки, договорни партньори на НЗОК, уведомления за затваряне са подали 38

Във връзка със запитвания от национални медии за броя на аптеките, които са уведомили районните з...

НЗОК: Възможно е да се възстанови цената на неврологична пътека
НЗОК: Възможно е да се възстанови цената на неврологична пътека

По инициатива на Сдружението на общинските болници в България (СОББ), в Централното управление на...

Подписан е Анекс към НРД за денталните дейности за 2018 г.
Подписан е Анекс към НРД за денталните дейности за 2018 г.

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Управителният съвет на Българс...

НЗОК ще заплаща единствено за предписваните и отпуснати лекарства
НЗОК ще заплаща единствено за предписваните и отпуснати лекарства

На 3 януари 2019 г. по покана на председателя на Надзорния съвет на Националната здравноосигурите...

НЗОК: Тежките заболявания на децата да не се използват за користни цели
НЗОК: Тежките заболявания на децата да не се използват за користни цели

Във връзка с продължаващите твърдения от страна на пациентска организация, че „поради недоверие к...

НЗОК: Спазваме регламентите, нямаме забавени дългове към Румъния
НЗОК: Спазваме регламентите, нямаме забавени дългове към Румъния

Във връзка с публикации в медиите и изказвания от страна на пациентска организация по повод отказ...

Улеснен е режимът за изписване на биологични лекарствени продукти
Улеснен е режимът за изписване на биологични лекарствени продукти

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) отново бе домакин на експертна среща с представители...

Принципът разходна ефективност се прилага само за пациенти, които за пръв път започват лечение с биологични продукти
Принципът разходна ефективност се прилага само за пациенти, които за пръв път започват лечение с ...

Във връзка със запитвания от страна на медии и здравноосигурени пациенти за предписване на лекарс...

НЗОК ще изплати дължимото към чуждите фондове в тригодишен срок
НЗОК ще изплати дължимото към чуждите фондове в тригодишен срок

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е обсъдил възможността задължени...

Очаквани проблеми със Зеления телефон 0800 14 800
Очаквани проблеми със Зеления телефон 0800 14 800

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира, че на 05.10.2018 г. предстои смяна на тел...

Регистър „Протоколи“ временно забави своята работа
Регистър „Протоколи“ временно забави своята работа

Поради техническа повреда регистър „Протоколи“ в информационната система на Националната здравноо...

Блокираните лекарства за кръвно ще бъдат заменяни и отпускани безпрепятствено на пациентите
Блокираните лекарства за кръвно ще бъдат заменяни и отпускани безпрепятствено на пациентите

В Централното управление на Националната здравноосигурителна каса се състоя среща между временно ...

Представители на НЗОК и експерти обсъдиха отпускането на противотуморни лекарства
Представители на НЗОК и експерти обсъдиха отпускането на противотуморни лекарства

В НЗОК се състоя среща между представители на Надзорния съвет и ръководството на здравната каса, ...

Експерти от НЗОК и пациенти обсъдиха новите правила за биологично лечение на псориазис
Експерти от НЗОК и пациенти обсъдиха новите правила за биологично лечение на псориазис

В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) се състоя среща, инициирана от Асоциацията на хора...

ПИК на НАП не трябва да се предоставя на трети лица
ПИК на НАП не трябва да се предоставя на трети лица

На 6 юни т.г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) беше домакин на съвместна среща с пред...

Консултанти от СЗО посетиха касата, болница и ДКЦ в София за анализ
Консултанти от СЗО посетиха касата, болница и ДКЦ в София за анализ

Трима представители на Световната здравна организация посетиха Националната здравноосигурителна к...

Достъп до пациентското досие и с кода от НАП
Достъп до пациентското досие и с кода от НАП

На интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е разработена нова функцио...

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 МАРТ 2018 Г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 МАРТ 2018 Г.

На свое заседание, проведено днес (23 май 2018 г.), Надзорният съвет на Националната здравноосигу...