За нас

Основна цел на НЗОК е да осигурява и гарантира свободен и равнопоставен достъп на осигурените лица до медицинска помощ - чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса.

С дейността си Националната здравноосигурителна каса цели подобряване на качеството на живота на българските граждани чрез регулиране и повишаване на социалната, здравната и икономическата ефективност на разходите за здравеопазване; подобряване на качеството на предоставените услуги и на равнопоставеността при тяхното използване; въвеждане на механизми за достойно заплащане на медицинските специалисти, както и положителна промяна в отношенията между лекар и пациент.

Националната здравноосигурителна каса изпълнява следните функции:

 • Осъществява задължителното здравно осигуряване;
 • Участва в преговорите и в подписването на Националния рамков договор (НРД) с представителите на съсловните организации на лекарите и стоматолозите;
 • Гарантира достъпност и равнопоставеност при обезпечаването на осигурените лица с медицинска помощ в рамките на гарантиран пакет услуги, както и пълно или частично заплащане на лекарствените средства по списъците в НРД;
 • Прави анализи и предложения за вида и обема медицинска помощ, по видове медицински дейности и стойността им;
 • Управлява резерва от средства на НЗОК и разпределя паричните средства на НЗОК към районните здравноосигурителни каси за осъществяване на задължителното здравно осигуряване;
 • Разработва годишен бюджет на НЗОК и се отчита за изпълнението му;
 • Разработва модели за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ;
 • Изгражда, развива и управлява национална информационна система за нуждите на задължителното здравно осигуряване;
 • Сключва договори за заплащане на лекарствени средства и консумативи с производители, доставчици и аптеки по списъци на лекарствени средства, утвърдени в НРД;
 • Осъществява международна дейност на основата на двустранно и многостранно сътрудничество, и администрира проекти, по които НЗОК е страна;
 • Системно информира осигурените лица за мерките по опазване и укрепване на здравето им;
 • Осъществява медицински и финансов контрол върху задължителното здравно осигуряване.
НЗОК ще заплаща единствено за предписваните и отпуснати лекарства
НЗОК ще заплаща единствено за предписваните и отпуснати лекарства

На 3 януари 2019 г. по покана на председателя на Надзорния съвет на Националната здравноосигурите...

НЗОК: Тежките заболявания на децата да не се използват за користни цели
НЗОК: Тежките заболявания на децата да не се използват за користни цели

Във връзка с продължаващите твърдения от страна на пациентска организация, че „поради недоверие к...

НЗОК: Спазваме регламентите, нямаме забавени дългове към Румъния
НЗОК: Спазваме регламентите, нямаме забавени дългове към Румъния

Във връзка с публикации в медиите и изказвания от страна на пациентска организация по повод отказ...

Улеснен е режимът за изписване на биологични лекарствени продукти
Улеснен е режимът за изписване на биологични лекарствени продукти

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) отново бе домакин на експертна среща с представители...

Публикации

НЗОК ще заплаща единствено за предписваните и отпуснати лекарства
НЗОК ще заплаща единствено за предписваните и отпусн...
Публикация
НЗОК: Тежките заболявания на децата да не се използват за користни цели
НЗОК: Тежките заболявания на децата да не се използв...
Публикация
Принципът разходна ефективност се прилага само за пациенти, които за пръв път започват лечение с биологични продукти
Принципът разходна ефективност се прилага само за пациенти, които за пръв път започват лечение с ...

Във връзка със запитвания от страна на медии и здравноосигурени пациенти за предписване на лекарс...

НЗОК ще изплати дължимото към чуждите фондове в тригодишен срок
НЗОК ще изплати дължимото към чуждите фондове в тригодишен срок

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е обсъдил възможността задължени...

Очаквани проблеми със Зеления телефон 0800 14 800
Очаквани проблеми със Зеления телефон 0800 14 800

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира, че на 05.10.2018 г. предстои смяна на тел...

Регистър „Протоколи“ временно забави своята работа
Регистър „Протоколи“ временно забави своята работа

Поради техническа повреда регистър „Протоколи“ в информационната система на Националната здравноо...

Блокираните лекарства за кръвно ще бъдат заменяни и отпускани безпрепятствено на пациентите
Блокираните лекарства за кръвно ще бъдат заменяни и отпускани безпрепятствено на пациентите

В Централното управление на Националната здравноосигурителна каса се състоя среща между временно ...

Представители на НЗОК и експерти обсъдиха отпускането на противотуморни лекарства
Представители на НЗОК и експерти обсъдиха отпускането на противотуморни лекарства

В НЗОК се състоя среща между представители на Надзорния съвет и ръководството на здравната каса, ...

Експерти от НЗОК и пациенти обсъдиха новите правила за биологично лечение на псориазис
Експерти от НЗОК и пациенти обсъдиха новите правила за биологично лечение на псориазис

В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) се състоя среща, инициирана от Асоциацията на хора...

ПИК на НАП не трябва да се предоставя на трети лица
ПИК на НАП не трябва да се предоставя на трети лица

На 6 юни т.г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) беше домакин на съвместна среща с пред...

Консултанти от СЗО посетиха касата, болница и ДКЦ в София за анализ
Консултанти от СЗО посетиха касата, болница и ДКЦ в София за анализ

Трима представители на Световната здравна организация посетиха Националната здравноосигурителна к...

Достъп до пациентското досие и с кода от НАП
Достъп до пациентското досие и с кода от НАП

На интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е разработена нова функцио...

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 МАРТ 2018 Г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 МАРТ 2018 Г.

На свое заседание, проведено днес (23 май 2018 г.), Надзорният съвет на Националната здравноосигу...

НЗОК актуализира изисквания за протоколи при иновативни терапии
НЗОК актуализира изисквания за протоколи при иновативни терапии

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) утвърди (Решение № РД-НС-0...

НЗОК ще плати договорените средства с чуждите здравни фондове
НЗОК ще плати договорените средства с чуждите здравни фондове

На свое заседание на 14 май 2018 г. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС...

Надзорният съвет на НЗОК заседава днес извънредно
Надзорният съвет на НЗОК заседава днес извънредно

Разпределението на средствата по видове здравноосигурителни плащания на НЗОК по ЗБНЗОК за 2018 г....

Мотиви към проекта на НРД за медицинските дейности за 2018 г.
Мотиви към проекта на НРД за медицинските дейности за 2018 г.

На сайта на Националната здравноосигурителна каса са качени мотивите към проекта на  Националния...

НЗОК: Не е редно да се дезинформира обществото с непрофесионално манипулирана информация
НЗОК: Не е редно да се дезинформира обществото с непрофесионално манипулирана информация

Във връзка с пресконференция на тема „Кой изнася лекарствата на българския пациент?“, състояла се...

Над 14 хил. консултации на „горещия телефон“ на НЗОК през 2017 г.
Над 14 хил. консултации на „горещия телефон“ на НЗОК през 2017 г.

На „горещия телефон“, както и на стационарните телефони на експертите от отдел „Информационен цен...

Няма да бъде застрашено лечението на нито един български пациент
Няма да бъде застрашено лечението на нито един български пациент

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е изплатила вчера, 21 декември, на лечебните заведен...

Болниците ще получат парите си за отчетената дейност за ноември 
Болниците ще получат парите си за отчетената дейност за ноември 

На лечебните заведения за болнична медицинска помощ да бъдат изплатени средствата за извършена и ...

Започват преговорите за НРД 2018 за медицинските дейности
Започват преговорите за НРД 2018 за медицинските дейности

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на свое заседание от 19.12.2017 ...

Заради празниците общопрактикуващите лекари изписват по-рано лекарства
Заради празниците общопрактикуващите лекари изписват по-рано лекарства

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е уведомила договорните си партньори, че във връзка ...

НС на НЗОК прие проекти за анекси към Националните рамкови договори
НС на НЗОК прие проекти за анекси към Националните рамкови договори

Проекти на договори за изпълнение и допълнeние на Националните рамкови договори (НРД) за медицинс...

НЗОК гарантира, че нито един пациент няма да остане без лечение
НЗОК гарантира, че нито един пациент няма да остане без лечение

По повод днешния протест на Федерация „Български пациентски форум“ срещу мораториума, приет на пъ...

Здравната каса започна подготовката на НРД за 2018 г.
Здравната каса започна подготовката на НРД за 2018 г.

На 17 ноември 2017 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проведе среща с консултанти по...

Надзорният съвет на НЗОК прие рамката на бюджета на институцията за 2018 г.
Надзорният съвет на НЗОК прие рамката на бюджета на институцията за 2018 г.

На свое заседание на 25 октомври Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на...

РЗОК и аптеките приемат протоколи и рецептурни бланки, непопълнени електронно, и след 1 октомври
РЗОК и аптеките приемат протоколи и рецептурни бланки, непопълнени електронно, и след 1 октомври

За да не се затрудни достъпът на пациентите до лекарства, необходими за лечението им, управителят...