Публикация

Заявени плащания за хоспитализации по повод COVID-19

Заявени плащания за хоспитализации по повод COVID-19

В продължение на поетите ангажименти от управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), проф. д-р Петко Салчев, за пълна прозрачност в дейността на институцията, предоставяме по области данните от системата за ежедневно отчитане на НЗОК за

заявените за заплащане суми от лечебните заведения за изписаните пациенти, хоспитализирани с COVID19

Разходи за лечение на коронавирус

Забележка: Данните в таблицата са за лечение на здравноосигурени лица (ЗОЛ) по клинични пътеки (КП).

 

Лечение на КОВИД-19

Забележка: По клинични процедури (КПр) 03 и 04 са лекувани пациенти с усложнения.

 

Колко пари е платила НЗОК за лечение на коронавируса

Забележка: Пациентите са карантинирани в лечебни заведения за болнична помощ със заповед на директорите на районните здравни инспекции (РЗИ).

На лечебните заведения са изплатени сумите за месеците март и април 2020 г.

След като бъдат обобщени данните и за м. май т.г., през юни ще се изплатят и средствата за тези дейности.

Според изискванията на Националния рамков договор за медицинските дейности 2020-2022 г., НЗОК е възложила на регионалните каси (РЗОК) да извършат проверка по документи за отчетените случаи.

Коментари