Публикация

Издаването на ЕЗОК се забавя по технически причини

Издаването на ЕЗОК се забавя по технически причини

Поради технически причини, независещи от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК),

заявленията за издаване на Европейски здравноосигурителни карти не могат да се верифицират

и процесът по издаването на картите ще се забави.

 

Създадена е организация районните здравноосигурителни каси да обработват заявленията при пълен работен капацитет, за да се преодолее забавянето.

При необходимост гражданите могат да се обърнат към РЗОК за издаване на удостоверение

временно заместващо ЕЗОК, което важи за срок от 2 месеца.

 

Поднасяме извинения на гражданите за причиненото неудобство.

Коментари