Публикация

НЗОК плати на договорните си партньори преди Великден

НЗОК плати на договорните си партньори преди Великден

Преди великденските празници

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е утвърдила здравноосигурителните плащания

за договорните си партньори за извършената дейност както следва:

  • За болнична медицинска помощ - дейност през месец март 2019 г., на стойност 170 037 178 лв.
  •  За лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги - в размер на 36 757 549 лв.
  • За извънболнична медицинска помощ (първична извънболнична медицинска помощ, специализирана извънболнична медицинска помощ и медико-диагностична дейност) за дейност през месец март 2019 г. - 45 658 494,00 лв.
  • За лекарства за домашно лечение за периода 1-15 март 2019 г. – 38 918 081 лв.
  • За извънболнична дентална помощ за месец март 2019 г. - 14 324 658,00 лв.
  • Лекарствени продукти – ваксини – 20 472 лв.
  • Дейности за здравнонеосигурени лица, включващи амбулаторно проследяване на болни с психиатрични и кожно-венерически заболявания, интензивно лечение – 125 950 лв.
  • Дейности за здравнонеосигурени жени – 413 029 лв.
  • Доплащане за потребителска такса на пенсионерите – 1 262 574 лв.

Коментари

Анонимен
24 апр 2019 11:00

Това добре, че има закъсали болници, където повече от месец хората не са си получавали заплатите! Стига парите да не са от прекалено стари задължения.