Публикация

Клиниката по образна диагностика на „Токуда“ получи сертификат EuroSafe Imaging Stars

Клиниката по образна диагностика на „Токуда“ получи сертификат EuroSafe Imaging Stars

Клиниката по образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда защити максималните пет звезди при оценка на качеството на клинична работа и получи сертификат EuroSafe Imaging Stars.

 

Този сертификат се присъжда на клиники по образна диагностика, които

доказано следват добрата медицинска практика и прилагат холистичния подход към пациента, спазвайки всички правила на радиационната защита

EuroSafe Imaging Stars е инициатива, чиято цел е да повишава осведомеността и прилагането в клиничната практика на принципите за радиационна защита, разработени от Европейската асоциация по радиология.

 

Сертификатът се присъжда на база оценка по 21 критерия, разделени в 6 групи:

 

  1. Оптимизация;
  2. Обосновка;
  3. Качество и безопасност;
  4. Обучение;
  5. Проучване;
  6. Прилагане на регулацията.

В рамките на тези критерии всяка клиника трябва да докаже усилията, които полага, при използване на съвременните методи за образна диагностика в условията на максимална радиационна защита както за пациентите, така и за клиничните екипи.

 

Критериите на EuroSafe Imaging Stars за присъждане на сертификат стъпват на задължителните норми за работа на клиниките по образна диагностика, заложени в Директива 2013/59/Euratom на Съвета на ЕС, но поставят по-високи изисквания по повечето от разписаните 21 точки за оценка.

Оценката и сертификатът са валидни до 2021 г.

като екипът на клиниката е включен в списъка на сертифицираните европейски институции, защитили различните нива на качество на клинична работа (‘Wall of Stars’).

 

Клиниката по образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда е единствена в България и в групата на Аджибадем, покрила всички критерии, заложени в директива 2013/59/Euratom на Съвета на ЕС.

 

Сертификатът гарантира, че

всяко образно изследване в клиниката се извършва само при стриктна оценка на медицинската целесъобразност

че при извършването му се прилага минималната доза йонизиращо лъчение, нужна за постигането на образ с достатъчно за диагностичните цели качество, и че са спазени всички изисквания на националните и международни регулативни документи за работа с йонизиращо лъчение.

Коментари