Публикация

Морбили и рубеола: верификация на елиминацията

Морбили и рубеола: верификация на елиминацията

Презентацията бе представена по време на Втората научна конференция по епидемиология, 27-29.09.2018 г. , проведена в Пловдив. 

Основната теза е, че морбили и рубеола са ваксинопредотвратими инфекции, подлежащи на елиминация и ерадикация. 

Прикачени файлове

Коментари