За мен

Доц. д-р Нина Гачева е почетен председател и член на Управителния съвет на Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните (вътреболнични) инфекции - БулНозо.

Била е началник на отдел "Епидемиологичен" в НЦЗПБ-София. 

Опит

председател
1527, София, България, ул. "Бяло море" No.8
доц. Нина Гачева създаде публикация
2018
Морбили и рубеола: верификация на елиминацията
Морбили и рубеола: верификация на елиминацията

Презентацията бе представена по време на Втората научна конференция по епидемиология, 27-29.09.20...

Публикации

Морбили и рубеола: верификация на елиминацията
Морбили и рубеола: верификация на елиминацията
Публикация