За мен

Доц. д-р Нина Гачева е почетен председател и член на Управителния съвет на Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните (вътреболнични) инфекции - БулНозо.

Била е началник на отдел "Епидемиологичен" в НЦЗПБ-София. 

Опит

председател
1527, , България, ул. "Бяло море" No.8

Специалности

Епидемиология на инфекциозните болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb