Публикация

Д-р Самуил Казаков е новият началник на отделението по кардиохирургия в Аджибадем Сити Клиник Бургас

Д-р Самуил Казаков е новият началник на отделението по кардиохирургия в Аджибадем Сити Клиник Бургас

Д-р Самуил Казаков е новият ръководител на отделението по кардиохирургия на Аджибадем Сити Клиник Бургас.

 

Д-р Казаков има дългогодишен опит в сферата на кардиохирургията. Завършва Медицинския университет гр. София през 2003 г., а през 2014 г. придобива специалност по кардиохирургия. Работил е като ординатор в УМБАЛ „Света Екатерина“ под ръководството на проф.Чирков и проф.Начев.

 

От 2007 г. работи и участва активно в изграждането на екипа на отделението по кардиохирургия в Болница Толкуда. Професионалните му интереси са в сферата на миниинвазивната митрална и аортна клапна хирургия. Заедно с доц. Николов изграждат единствената активна програма в България за минималноинвазивна хирургия на митрална и трикуспидална клапи. Преминал е курсове за квалификация в областта на минималноинвазивната хирургия в Лайпциг, Германия, Лион,Франция; за аортна хирургия в Хаяма, Япония, както и по хирургия на ритъмната патология в Прага, Чехия.

 

От декември 2017 г. д-р Самуил Казаков разработва докторска дисертация на тема: ”Минималноинвазивна хирургия на митралната клапа с десностранна миниторакотомия”.

 

В отделението по кардиохирургия в Аджибадем Сити Клиник Бургас се извършва модерно оперативно и комплексно лечение на заболяванията на сърцето и големите кръвоносни съдове и перикарда.

 

Д-р Казаков започва работа заедно с екип от висококвалифицирани специалисти, доказали своя професионализъм през цялото съществуване на болницата. В хирургичното лечение на Аджибадем Сити Клиник Бургас ще се прилагат всички най-съвременни способи,минималноинвазивни методи за реконструкция и протезиране на сърдечните клапи, миокардна реваскуларизация с изцяло артериални графтове, хирургично лечение на ритъмните нарушения на сърцето, ендоваскуларна терапия на заболяванията на аортата, специализирани от д-р Казаков в международни центрове. Fast track анестезия и максималният контрол на постоперативната болка ще бъдат приоритетни в работата на целия екип на отделението по кардиохирургия.

 

Водеща ще бъде съвместната работа в мултидисциплинарни екипи за решаване на комплексни случаи в областта на кардиоторакалната и съдова патология.

 

Грижата за пациента и персоналния подход, осигуряването на максимален комфорт на всеки болен, са приоритет на всички работещи в Аджибадем Сити Клиник Бургас.

Коментари