Публикация

Покана за научна изява

Покана за научна изява

Уважаеми колеги,

Българска Асоциация Детска Пневмология обявява своя IX Национален симпозиум на тема: ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ. Симпозиумът ще се  проведе в хотел ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ - гр.София.

 

Тематиката на симпозиума е предназначена за специалисти по детски болести, детска пневмология, интернисти, ОПЛ, специалисти по инфекциозни болести, паразитолози, интернисти и всички колеги, които имат практически опит и интереси към  белодробната патология при деца и подрастващи.        

                                 

За регистрация и допълнителна информация:

МЕРКУРИЙ - 97 Г-жа  Розалина Крайс GSM  тел. 02 8310187  E mail:events@mercury-bg.com                  

                                        Председател на БАДП: проф.д-р Петко Минчев,дмн

Коментари