Публикация

Приключи един от най-големите имунологични форуми в България

Приключи един от най-големите имунологични форуми в България

Пловдив беше домакин на едно от най-големите събития на имунологичната общност в България и Европа. Конгресът по имунология, в чиято организация участва и Медицински университет Пловдив, събра на едно място специалистите, работещи във фундаменталната, приложната и клинична имунология.

 

“По време на форума всички ние имахме възможността да се запознем с последните достижения в тази област. Стремежите са да се постигне тясно сътрудничество между тези три звена, защото без обединение имунологията няма да се развива добре”, твърди председателят на Българската асоциация по клинична имунология и Национален консултант по имунология проф. д-р Елисавета Наумова от УМБАЛ „Александровска“- София. „Участниците в конгреса тази година бяха около 150, в това число и 12 гост лектори от Европа и Америка, изтъкнати специалисти в областта на имунологията“, допълни тя.

 

Имунологията е едно от най-бързо развиващите се звена в науката и медицината. То е и изключително полезно за хората. Целта на учените е чрез познанията, с опита и възможностите, които имаме в България, да помагат на пациентите да бъдат по-здрави и да боледуват по-малко.

 

“Този конгрес събира и интегрира и хора от други специалности, с които ние работим, и това показва философията на нашата дейност. Представените на конгреса данни от научни изследвания са в полза на обществото и са свързани както с редица познати
заболявания, така и с нови теми на научния прогрес като репродуктивната имунология, трансплантациите, онкоимунологията.”, заяви проф. Мариана Мурджева, която е ръководител на катедра „Микробиология и имунология” и заместник-ректор по “Международно сътрудничество и проектна дейност” на Медицински университет-Пловдив.

 

МУ-Пловдив участваше на конгреса и с представянето на научната си дейност, свързана с имунологичните проучвания, които се правят в много катедри.

 

Сред официалните гост лектори на конгреса бе и австрийският проф. д-р Ханес Стокингер, който ръководи Катедрата по молекулярна имунология при Медицинския университет във Виена. Според него нивото на всички местни и чуждестранни лектори е много високо. Той остана с отлични впечатления от нивото на младите български презентатори -докторанти и постдокторанти.

 

„Това, което България няма е петрол и природен газ, но това, което има България, са мозъци“, подчерта австрийският учен.

 

В програмата на конгреса се представиха различни теми, свързани с автоимунитета, с вродените имунни дефицити, с ролята на различни молекули в постоперативните усложнения при някои пациенти и инфекциозната имунология. Конгресът се провежда на всеки четири години. Това е петото му издание с национално участие.

 

Заглавна снимка: trafficnews.bg

Коментари