Публикация

Нарушения в МБАЛ „Света Петка“ - Видин

Нарушения в МБАЛ „Света Петка“ - Видин

Проверката, която министърът на здравеопазването Кирил Ананиев разпореди на Изпълнителната агенция „Медицински одит“ по повод смъртта на 50-годишния пациент и възникналата авария на водоочистващата инсталацията за хемодиализа в МБАЛ „Света Петка“ във Видин, констатира

нарушения при оказването на медицинска помощ в спешно отделение

Това информира Министерството на здравеопазването.

Предстои образуването на административно-наказателни производства

на дежурния в отделение „Спешна медицина“ и на консултиращия кардиолог в лечебното заведение. Цялата документация ще бъде предоставена на Районната прокуратура във Видин.

Пациентът е провеждал хемодиализно лечение

в периода от 2014 г. до началото на 2017 г. в диализен център „Екзарх Антим“ ЕООД, гр. Видин, а от февруари 2017 г. лечението се провежда в Отделението по нефрология и диализно лечение на МБАЛ „Св. Петка“ АД.

Той е имал множество заболявания

сред които терминална хронична бъбречна недостатъчност, хипертонична нефропатия, дисметаболитен синдром, вторична ренална анемия, ИБС – състояние след стентиране.

 

На 1 октомври тази година пациентът е подлежал на планова хемодиализна процедура – втора смяна. По данни на медицинския персонал той не се е явил, а е съобщил, че „ще пропусне и ще дойде за третата смяна“.

 

Поради настъпилата авария пропуска процедурата на 1 октомври – трета смяна. На 2 октомври в телефонен разговор е заявил, че на следващия ден ще отиде със собствен транспорт до Монтана, за да продължи там диализното си лечение.

 

В същия ден, 3 октомври, в 7:04 часа в ЦСМП постъпва повикване от пациента с оплаквания от задух и прилошаване. Екипът е пристигнал на адреса за 5 минути, а 10 минути по-късно пациентът е транспортиран до Спешното отделение. Извършена е рентгенография, която доказва „белодробен оток“. В хода на лечението е проведена консултация и с кардиолог. Въпреки реанимационните действия, в 8:40 часа е регистриран „екзитус леталис“, посочват от МЗ.

Проверяващите са констатирали, че в приложената документация няма информация за назначени и проведени параклинични изследвания

с което са нарушени различни текстове от Закона за здравето и Медицинския стандарт „Спешна медицина”. Тоест, дежурният лекар, извършил прегледа на пациента, не е назначил и не са извършени клинико-лабораторни изследвания на пациент в спешно състояние.

 

По отношение на водоочистващата система за хемодиализа назначената проверка е установила, че инсталацията за омекотяване на водата, използвана в процеса на хемодиализа в МБАЛ „Св. Петка“ АД, гр. Видин, е аварирала на 1 октомври т. г., вследствие на високо налягане след отстраняване на проблем с магистрален водопровод.

 

Това е наложило спешното изключване на пациентите от процедурата. До отстраняване на аварията е изключен дейонизиращият цилиндър от системата, което е позволило до подмяната на авариралата част диализата да бъде извършвана с пречистена, но неомекотена вода.

Своевременно е била създадена организация за транспортирането на пациентите до Лом и Монтана по график

Пациентите, пожелали да се диализират в отделението по хемодиализа в МБАЛ „Св. Петка“ АД във Видин, са подписали информирани съгласия за извършване на диализа с пречистена, но неомекотена вода.

 

На 2 октомври 16 души са диализирани в МБАЛ „Св. Петка“ АД във Видин и при нито един от тях не са забелязани странични явления от типа на „Синдром на твърдата вода”.
На 4 октомври отделението е преустановило дейността по хемодиализа и е започнала подмяната на авариралата част на водоочистващата система. Във вторник, 9 октомври, работата на отделението е била възстановена, допълват от здравното министерство.

Коментари