Публикация

ФЕНЕСТРИРАЛА МЕДИОПАТЕЛАРНА ПЛИКА

В не еднократни публикации и презентации сме обръщали внимание на колегите ортопеди и рентгенолози за т.нар. "ПликаСиндром"и свързаните с него проблими за диагностика и лечение.

Пликата представлява остатък от ембрионалното развитие, не пълна резорбция на синовиалните мембрани разделящи колянната става.

При активно спортуващи и особено след травма, тази плика може да задебелее, да фиброзира и да даде болков синдром, което кара пациента да потърси лекарска помощ.

Целта на тази публикация е да покаже клиничен случай на "фенестрираламедиопателарна плика".

Фенестриралата медиопателарна плика, се получава при пациент с плика синдром, който в следствие на травма, осукване или рязко клякане и изправяне, получава разкъсване на пликата.

Клиничната картина се изразява в силна болка в медиалния отдел на колянната става, особено по вътрешния ръб на капачката, с почти постоянен характер,  трудно повлияваще се от консервативно лечение.

Диагнозата се поставя с ЯМР и данни от статуса и анамнезата.

Показаната снимка е на пациент на 22 години с оплаквания повече от една година.

Пациентът се е консултирал с множество колеги, направени множествено рентгенови снимки (без нито един ЯМР) и поствени различни диагнози: латеро позиция на пателата, ретропателарна хондропатия, patella baja, patella alta и т.н.

Лечението в този случай е изключително оперативно, извършва се артроскопия на ставата и резекция на пликата.

Пост оперативно, болковия синдром изключително бързо намалява, като до месец, пациентът е готов за пълно натоварване на ставата.

 

Коментари