Публикация

Как да се намали рискът от заболявания, отговорни за 80% от смъртността у нас

Как да се намали рискът от заболявания, отговорни за 80% от смъртността у нас

Основните хронични незаразни болести (ХНБ) - сърдечносъдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести и диабет са причина за 80% от смъртните случаи в България.

 

Доказано е, че

тези болести се причиняват от общи рискови фактори

тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене, ниска физическа активност. Практиката показва, че тяхното редуциране води до намаляване на смъртността и заболяемостта от посочените болести.

 

Най-ефективният път за постигане на тази цел са както профилактиката, ранната диагностика и осигуряването на здравословна среда за живот, така и дейностите по националните програми, изтъква Министерството на здравеопазването.

За да се подобри здравето на населението и да се повиши качеството на живот

чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболяемост и последствията за здравето, в това число и инвалидизацията, от основните хронични незаразни болести, свързани с рисковите фактори - тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност, Министерският съвет, с Решение № 538 от 12.09.2013 г., прие Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

 

Целта й е и постигането на

широка обществената информираност относно хронични незаразни болести

и поведенческите, биологични и психосоциални рискови фактори, водещи до тях.

 

Целевите групи на националната програма са:

 

 • кърмачета;
 • деца и млади хора до 29-годишна възраст;
 • жени в детеродна възраст;
 • бременни и кърмещи жени;
 • население в трудоспособна възраст;
 • възрастни и стари хора;
 • медицински специалисти и асоциирани медицински специалисти/здравни професионалисти;
 • немедицински специалисти и партньори.

Информирайте се как да ограничите рисковите за здравето фактори чрез приложените информационни материали по следните теми (виж по-долу):

 

 • „Солта ползи и вреди за здравето“;
 • „Вредата от употребата на наргиле и цигари, и злоупотребата с алкохол“;
 • „Препоръки за здравословно хранене за населението над 18 г. в Република България“;
 • „Препоръки за здравословно хранене на децата от 1 до 7 години“;
 • „Спри и се прегледай“.

Прикачени файлове

Коментари