Публикация

НЗОК: Спазваме регламентите, нямаме забавени дългове към Румъния

НЗОК: Спазваме регламентите, нямаме забавени дългове към Румъния

Във връзка с публикации в медиите и изказвания от страна на пациентска организация по повод отказано лечение на българско дете от румънско лечебно заведение, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира следното:

 

Първоначално родителите на детето са кандидатствали за лечението му със скъпоструващ лекарствен продукт във Фонда за лечение на деца. В документите, получени от Фонда в НЗОК за издаване на европейски формуляр S2 за планово лечение,

липсва предоставена официална оферта от лечебното заведение в Румъния

Приложена е кореспонденция между служител на Фонда за лечение на деца и лекар от лечебно заведение в Румъния. Това е пореден случай, в който Фондът за лечение на деца предоставя на НЗОК неизрядна документация. Въпреки това, НЗОК е издала формуляр S2 на детето.

 

Независимо от издадения формуляр S2, с който НЗОК удостоверява, че ще заплати на румънския здравноосигурителен фонд изразходваните за лечението на детето средства в 18-месечен период – както е според европейското законодателство, на 20 и 21 декември 2018 г., както и на 2 януари 2019 г.

касата на три имейла е потвърдила на CNAS (румънската здравна каса – централа в Букурещ), че ще заплати лечението на детето

(срещу представения формуляр) по реда на европейските регламенти за координация за социална сигурност Р№883/2004 и Р№987/2009, като сумата е 572 379 лв. за двумесечен курс на лечение.

 

Въпреки това румънската здравноосигурителна институция е отказала – по думите на бащата на пациента, да направи тези разходи в полза на детето и затова то е било изписано на другия ден след хоспитализацията му, без да бъде проведено лечение.

В НЗОК не е постъпвало официално писмо от румънската здравна каса за отказ от предоставяне на лечение

както и за мотивите на румънския фонд за това.

 

От януари 2018 г. до ноември 2018 г.

85 румънски здравноосигурени граждани са получили помощ в български лечебни заведения

от пакета на НЗОК. Заплатената сума от касата за тяхното лечение е в размер на 87 996 лв. Тези средства подлежат на възстановяване от румънската здравноосигурителна каса.

 

Към 3 януари 2019 г.

НЗОК дължи на румънската здравна каса суми за лечение на български здравноосигурени граждани

в румънски лечебни заведения в размер на 28 000 лева, като стриктно спазва сроковете на регламент Р987/2009. Падежът на 4 от дължимите плащания е през 2019 г., а на едно – през юни 2020 г.

 

Коментари