Публикация

Списание "Здравна политика и мениджмънт", бр. 4, 2018 г.

Списание "Здравна политика и мениджмънт", бр. 4, 2018 г.

Дискусионен клуб

Солидарност и сътрудничество. Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн

 

Актуално интервю

Прецизна фармакологична бдителност. Вики Едуардс

 

Собствени проучвания и анализи

1.     Анализ на неинтервенционалните проучвания в България за периода 2008-2017 г. И. Иванов, Т. Бенишева, Д. Милков, А. Стоименова

2.     СИМП - заплахи и перспективи. Г. Павлова, Е. Петрова-Джеретто

3.     Етични измерения на социалната отговорност в здравеопазването. А. Воденичарова, Х. Гавазова

4.     Съвременни почистващи технологии в лечебните заведения – епидемиологична безопасност, хигиенна целесъобразност и икономическа ефективност. А. Голубкова, Т. Платонова, С. Смирнова, М. Сиджимов, С. Младенова

 

Научни обзори, съобщения, реферати

1.     Трансгранично здравеопазване. Възможности за лечение и рехабилитация на граждани от ЕС в България. Г. Павлова

2.     Устойчиво развитие на здравеопазването. К. Пейчева

 

Новини и събития

1.     Клипинг

2.     Предстоящи през 2019 г. международни и национални научни конференции на здравна тематика

3.     Деканът на Факултет по обществено здраве, МУ-София, проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн е удостоен с Почетен знак на Столична Община

4.     Тържествена церемония за дипломирането на Випуск 2018 във ФОЗ, МУ-София

5.     Заключителна международна конференция по проект „ЕПСИЛОН“ на Факултета по обществено здраве, МУ-София

6.     Същност, развитие и приложение на проект „Социални иновации в Изпълнителна агенция за медицински одит“

7.     Нова страница в биографията на книгата „10-те принципа на медика и мениджъра”

 

В близък план

Десислава Николова

Коментари