Публикация

ШЕСТ НОВИ НАУЧНИ ПРОЕКТА НА МУ - ПЛОВДИВ са класирани за финансиране от Фонд "Научни изследвания"

ШЕСТ НОВИ НАУЧНИ ПРОЕКТА НА МУ - ПЛОВДИВ са класирани за финансиране от Фонд "Научни изследвания"

 

Медицински университет – Пловдив ще получи близо 180,000 лева за шест нови научни проекта през следващите три години.

 

  Един от класираните проекти в областта на фундаменталните научни изследвания е на екипа на Катедра „Медицинска биология“ на МУ – Пловдив, която спечели финансиране на няколко проекта.
  Ежегодно-провежданата Лазерна дентална академия на МУ – Пловдив също получи финансиране по процедурата за подкрепа на международен научен форум, който ще се проведе тази година в България.
  Проектът за списание  FOLIA MEDICA – реферираното научно медицинско издание на МУ – Пловдив, което наскоро отбеляза 60-годишнина от създаването си, се увенча с успех в конкурса "Българска научна периодика - 2018"..

  Цялостното класиране на МУ – Пловдив в конкурсите на фонд „Научни изследвания“ през 2018 се оценява като традиционно успешно, като особено важен е фактът, че три от шестте нови проекта са на млади учени и постдокторанти от МУ-Пловдив за научни изследвания в областта на медицинските науки, като един от тях дори оглавява класацията.

 

Фонд „Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката обяви класирането по няколко конкурса (можете да проследите тук). Ще бъдат подкрепени повече от 200 български научни проекта на обща стойност над 18 млн. лв., като 51 от тях са на млади учени и постдокторанти.

 

Коментари