Публикация

Смъртните случаи при тонзилектомия на деца – фокус на педиатричната УНГ конференция в Правец

Смъртните случаи при тонзилектомия на деца – фокус на педиатричната УНГ конференция в Правец

Само двама български лекари са сертифицирани за вадене на чужди тела от белите дробове,  а инцидентите са много,  твърди проф. д-р Диляна Вичева, председател на Българското сдружение по детска оториноларингология

 

Проф. Вичева, предстои Втората педиатрична оториноларингологична конференция. Кои са основните акценти? 

Основната цел на Българското сдружение по детска оториноларингология е да обедини познанията на оториноларинголози, педиатри и общопрактикуващи лекари в България за УНГ заболяванията при децата. Темите са изключително разнообразни и обхващат новости и правила при лечение на острия среден отит, световъртеж в детската възраст; кохлеарната имплантация, редки синдроми, вродени заболявания  и клинични случаи в практиката,  уроци и грешки при извършване на тонзилектомия, хъркане и затруднено носно дишане при децата, проблемите с чужди тела в долните дихателни пътища.  

 

проф. д-р Диляна Вичева,
председател на Българското сдружение
по детска оториноларингология

Прави впечатление, че в конференцията ще участват много специалисти от Европа. Каква е целта на този интернационален формат?

Българското сдружение по детска оториноларингология (www.bgspo.com)  е създадено по директиви на Европейската асоциация по детска оториноларингология. През последните години активно се работи за създаване на подспециалност Детска оториноларингология на  европейско ниво. За целта се провеждат международни курсове с практически обучения и СМЕ точки, дават се награди със специализация  на млади лекари под 35 г. и други активности основно в Ирландия и Франция, защото тези държави имат дългогодишни традиции в това отношение.

Уникалното при нас, е че

ние първи в Източна Европа започваме да работим по европейски стандарти

Останалите  големи детски УНГ сдружения са в САЩ, Австралия и Нова Зенландия, както и в Африка. В подкрепа на нашата дейност на предстоящата Втора детска УНГ конференция, която ще се проведе от 15-и до 17-и февруари в Правец, ще има участници от борда на Европейската асоциация по детска оториноларингология. Изграждаме здрави връзки с нашите колеги от чужбина, защото в България има дискутабилни проблеми относно диагностичните и лечебните процедури при УНГ заболяванията в детската възраст. За всички млади колеги до 35 г., интересуващи се от възможностите на специализация с курсове и обучение, искам да кажа, че могат да се регистрират безплатно за членство в www.espo.eu.com.

 

На форума в Правец ще представите възможностите за алтернативно лечение на риносинуитите. Какво представлява то и наистина ли е по-щадящо?

Ние имаме утвърдени правила за лечението на острите и хроничните ринусинуити, създадени  на базата на множество клинични проучвания и доказателства. През последните години Българското ринологично сдружение (www.bulgarianrhinologicsoceity.org), благодарение на многото организирани курсове и работни срещи в България и чужбина, успя да ги наложи в нашата здравна система. Ситуацията обаче се променя – на фона на нарастващата урбанизация клиничните изследвания изглеждат все по-недостоверни, променя се синусният микробиом, ролята на биофилмите, фено- и ендотипизирането, нараства антибиотичната резистентност. С оглед на всичко това 

необходимо е да търсим нови, иновативни методи на лечение – особено що се касае за хроничния риносинуит.

 

Колко често се налага да изписвате антибиотици и как избирате точния? Широкоспектърни или специфични за конкретен вид бактерии антибиотици прилагате по-често?

Изписването на антибиотик изисква предварителни  параклинични и микробиологични изследвания. Необходимо е да има клинични симптоми, за да се базираме при препскрипция на антибиотик.

Голям е проблемът с антибиотичната резистентност в България

и трябва всеки лекар да е запознат с данните, обработени и получени от БУЛСТАР за конкретните бактериални причинители. В практиката обаче се получава масовизация при изписването на антибиотици и това е една от причините за протрахирани и рецидивиращи възпалителни заболявания. Познанието и изкуството да лекуваш не трябва да бъде самоцел за лекаря.

 

Смъртните случаи при деца след тонзилектомия са сред горещите теми,   които ще се дискутират на конференцията. Защо се стига до такива инциценти? Какви грешки се допускат най-често?

Една от най-често извършваните операции в детската възраст е тонзилектомията и затова по нея ще има клиничен дебат. На пръв поглед тя изглежда безобидна, но това на практика изобщо не е така.  Без да говорим за лекарски грешки,

ще разгледаме немския опит с 5 смъртни клинични случая след изваждане на сливиците

Ще дискутираме какво трябва да съблюдаваме, да изследваме предварително, преди да се пристъпи към операция, както и как да се прилагат нововъведените оперативни техники, как правилно да се използва инструментариумът. Има правила, които не бива да се пренебрегват. Важно значение има и дали родителите се вслушват и изпълняват препоръки на лекаря, защото в България голяма част от нашите пациенти се самолекуват, решават сами какво да правят, без да се вслушат в лекарските съвети и после се появава големият проблем с усложненията. Уважението и медицинската етика както между колеги, така и  между пациент/родител и лекар са първостепенните фактори  за прогрес в съвременното медицинско общество.

 

Как стои въпросът за сертифицирането на лекарите, които имат право да махат чужди тела от белите дробове на деца у нас?

Това е друг наболял проблем в днешна България!

Премахването на чуждите тела е строго отговорна и силно рискова процедура,

която във всеки един момент крие опасност от смърт, особено при децата. За съжаление в нашата мила родина имаме само двама специалисти със сертификат за изваждане на чужди тела – доц. д-р Цоло Цолов и д-р Тома Аврамов. И двамата работят в УНГ клиника при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, София. В другите клиники, които премахват чужди тела  - УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив и УМБАЛ “Св. Марина“ – Варна, има колеги, които работят, но не са сертифицирани. За да се получи такъв сертификат трябва да минат много скъпи курсове с тежък изпит в чужбина. Другият вариант  е да си оставиш семейството и работата в продължение на 6 месеца и да специализираш отново с крайно полагане на изпит в София, което в днешно време никой не иска и не може да си позволи.

Какво остава да правим? Как ще лекуваме нашите деца, при които най-често се случват тези инциденти със задавяне с чужди тела? На предстоящата конференция  ще се проведе  клиничен  дебат между доц. д-р Цоло Цолов и проф. д-р Пенка Переновска. Те години наред спасяват детски животи и имат богат опит с над 1500 премахнати чужди тела от долните дихателни пътища. Ако Министерството на здравеопазването, НЗОК и БЛС не оценят сериозността на проблема,  с който Националното сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия не можа да се справи и след многократни опити с редица институции, то тогава Бог да пази България и пациентите от подобни инциденти!

 

Интервю на Ирена ЧЕРНИШЕВА

 

 

Визитка 

 

Проф. д-р  Диляна Вичева завършва медицина през 1995 г. в МУ-  Пловдив. През 2002 г. защитава научно-образователната степен „доктор по медицина” към УНГ Катедра на МУ-Пловдив, а през 2006 г. получава званието „доцент”.  

Има завидна научна активност у нас и в чужбина. В края на януари 2018 г. удвоява професорската си титла, като получава академично звание „професор“, както от Русенския университет "Ангел Кънчев", така и от Медицинския университет в Пловдив. Тя е и официален делегат за България в борда на Европейската ринологична асоциация. Членува в още 16 престижни международни и български организации. Била е и гост лектор на международни форуми по УНГ болести  по цял свят.

 

 

 

Коментари