Публикация

Неясно фебрилно състояние причинено от Спондилодисцит

Неясно фебрилно състояние причинено от Спондилодисцит

Баймакова М, Попов Г, Андонова Р, Плочев К. Неясно фебрилно състояние причинено от Спондилодисцит. Медицински преглед, 2019, № 2, 52-56.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

30 март 2019

 

Прикачени файлове

pdf
Medical Review (Sofia), 2019, 55(2), 52-56

Коментари