Публикация

Бременност и епилепсия - практически препоръки за поведение

Бременност и епилепсия - практически препоръки за поведение

 Епилепсията е неврологично заболяване с честота по време на бременност 0,3-0,7%. Повечето жени с епилепсия, могат да имат нормална бременност и да родят здраво дете. Епилептичните пристъпи в някои случаи могат да бъдат по- тежки и недобре контролирани, което прави бременността високо рискова.

Ето защо трябва да се спазват някои препоръки:

 

Преди бременността; 

Най- добре е да се обсъди и планира бременността от акушер- гинеколог и невролог, запознати с медицинските проблеми при това заболяване. Фолисва киселина и мудтивитамини да се изписват още преди забременяването, което би редуцирало риска от малформации. Да се проведе ЕЕГ изследване, за да се определи ефекта от лечението с антиепилептични медикаменти и възможността от неговото оптимизиране.

 

По време на бременността : 

Трябва да се осъществяват консултации с акушер- гинеколог и невролог на всеки 4-8 седмици и обсъждане състоянието на бременната и плода. В първия триместър трябва да се направи ехография и оценка на серумния алфа- фетопротеин. Във втория триместър е необходимо извършването на фетална морфология /19-23 г.с. /, за да се изключат малформации на плода. По преценка на невролога да се проведе ЕЕГ за определяне дали има необходимост в промяна на терапията с антиепилептични медикаменти. През третия триместър стриктно да се следят стойностите на артериалното налягане за навременно откриване на хипертензивни заболявания на бременността.

 

В IХл.м. : Да се обсъдят възможностите за начина на родоразрешение с акушер- гинеколога и невролога, наблюдаващи бременната. Раждането може да се води per vias naturales при прецизиране на индикациите за Sectio Caesarea, което да се извършва главно по акушерски индикации, а не защото жената е с епилепсия. Терапията с антиепилептични медикаменти трябва да продължи по време на раждането и пуерпериума. Генерализираните тонично- клонични припадъци, които могат да възникнат по време на раждането трябва при 1 -2% от жените да се лекуват е бензодиазепини и магнезиеви препарати. По отношение на кърменето майката сама трябва да вземе решение, но не бива да забравя, че ако е приемала антиепилептични медикаменти през бременността, детето е било изложено в много по- голяма степен на ефектите на лечението, отколкото когато кърми. Трябва да се осигури човек от семейството, който да е в помощ на родилката е епилепсия.

 

Коментари