Публикация

Геномна диагностика и приложението й в педиатричната практика: възможности и ограничения

Геномна диагностика и приложението й в педиатричната практика: възможности и ограничения

Презентация на проф. Албена Тодорова от Геномен център България, представена по време на IV Национална педиатрична конференция (Несебър, 13.04.2019г.).

Прикачени файлове

Коментари