Публикация

Лекари от „Уни Хоспитал“ участваха в националната конференция за ОПЛ и педиатри

Лекари от „Уни Хоспитал“ участваха в националната конференция за ОПЛ и педиатри

Лекари от МБАЛ „Уни Хоспитал“ участваха в провелата се в края на м. май XX-та Юбилейна Национална конференция за общопрактикуващи лекари и педиатри. Д-р Анелия Гоцева, началник на Вирусологичната лаборатория и педиатрите д-р Владимир Улевинов, д-р Вера Илчова, и д-р Александър Новоместски представиха постера „Вирусологично доказани случаи на респираторни и чревни вируси при деца“. От специално изготвения информационен плакат става ясно, че за двегодишен период хоспитализирани деца в отделението по педиатрия на възраст от 2 месеца до 12 години са изследвани във Вирусологичната лаборатория на „Уни Хоспитал“. Анализът на получените резултати показва, че:

- респираторните и чревни вирусни инфекции са сред най-често срещаните в детска възраст;

- диагнозата се поставя въз основа на клинико-епидемиологичните данни и се потвърждава с вирусологично изследване;

- експресната вирусологична диагностика позволява бърза етиологична верификация на причинителя, което е от съществено значение за своевременната и адекватна профилактика и терапия.

„Медицината в името на детето“ е темата на провелия се научен форум с международно участие.

Коментари