Публикация

НПО: Настояваме за развитие на дигитализацията в здравната система

НПО: Настояваме за развитие на дигитализацията в здравната система

Становище на Националната пациентска организация относно контрола върху изразходване на средствата на НЗОК


Във връзка с изказване на д-р Дечо Дечев, управител на НЗОК, в публичното пространство, относно необходимостта от истински контрол върху разходването на средствата на НЗОК и необходимостта от информираност на пациентите в преговорите за НРД, Националната пациентска организация изразява следната позиция:

Осигуряването на качествено здравеопазване е съвкупност от множество компоненти

и фактори, които трябва да бъдат налични, за да може да се говори за адекватно покриване на нуждите на българския пациент.

 

Съвременните грижа и лечение на пациентите следва да са базирани на единство от знания и компетентност на лекарите, ефективни медикаментозни терапии, съвременна и иновативна медицинска техника в здравните заведения и високи хигиенни болнични условия.


Както нееднократно сме посочвали,

при българския здравноосигурителен модел има множество проблеми

които през годините не бяха разрешени, а напротив – се задълбочиха. В резултат на това здравният модел не покрива в цялост нуждите на пациента и се стига до ситуация, в която лечението му протича на база генерирането на максимална печалба, без да се съпоставят резултатът от лечението и ефективността му спрямо обществените и лични разходи на пациента.


Нерядко не се постига максимално бързо реинтегриране на заболелия на пазара на труда и в обществото, а оттам – да бъде постигнато намаляване загубите на национален доход от отпуск по болест и на разходите на НОИ.


Ето защо продължаваме да подкрепяме идеята за създаването на допустим от конституцията на Република България,

нов здравноосигурителен модел

за осигуряването на един по-добър достъп до здравеопазване и провеждане на здравна реформа, в която съществуващите проблеми със стойността на клиничните пътеки и лекарския труд да намерят достойно решение и придобият адекватни измерения.

 

Вече повече от пет години настояваме и ще продължим да настояваме за развитието на

дигитализацията в здравната система

както и за възможностите всеки здравноосигурен гражданин да получава актуална информация за всички промени в здравния му профил. Подкрепяме и ще настояваме за въвеждането на съвременни модели за определяне на диагноза и лечение, както и индивидуално определяне на терапията за всеки пациент.

 

Ние съзнаваме, че това са големи промени, които следва да са дело на всички участници в политическата система и които следва да бъдат въвеждани поетапно и последователно, като се осигури приемственост на планираните реформи. Само по този начин може да се постигне задоволителен резултат, който в крайна сметка да доведе до трайно повишаване на качеството на здравното обслужване, удовлетвореност от здравната система и ефективност на направените обществени разходи за здравеопазване.

 

С уважение,
УС на НПО

 

Коментари