Публикация

Начало, развитие и актуалност на българската дермато-алергология /Презентация/

Начало, развитие и актуалност на българската дермато-алергология /Презентация/

Презентацията е изнесена по време на Първото лятно училище по дерматоалергология, което се проведе на 12- 14 юли в Пловдив.

 

Исторически най-рано са приложени локално конюктивално-полен алергените, а по-късно и други контактни алергени- върху кожата и са създадени епикутанните и други кожни тестове.

 

У нас: 

  • 1934г- Проф. Л.Попов на 3-тия конгрес на славянските дерматолози в Прага изнася доклад на тема ''Биологична кожна реактивност'';
  • 1936г-  Проф. Цончев въвежда системен курс по алергология за студенти във вътрешна клиника;
  • 1951г- Проф. Попхристов създава 1-ви сектор по дермато-алергология към НИКВИ с лаборатория за епикутанно тестуване с ръководител проф. Михайлов, който защитава първата дисертация на тема ''Епикутанно тестуване в дерматологията''

/Пълният текст ще намерите в прикачения файл/

Прикачени файлове

3 Н. берова.pptx

Коментари