Публикация

За трета поредна година бяха приети бъдещите военни лекари на България

За трета поредна година бяха приети бъдещите военни лекари на България

15 младежи, показали най-високи резултати на приемните изпити, бяха приети да се обучават по специалността „Военен лекар”. Това е третият випуск, сформиран в резултат на тристранното сътрудничество между Военномедицинската академия, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна.

По време на приема през тази година беше увеличен броят на кандидатите, както и балът на приетите

Специалността „Военен лекар“ предлага много изпитания, но и сигурна реализация. Студентите посещават курсовете без такси за обучение и в двата университета, тъй като разходите се поемат от Министерството на отбраната. Освен това, имат и гарантирана реализация след завършване с договор за работа като военен лекар за 10 години.

 

Бъдещите медици под пагон получават статут на курсант с осигурено настаняване, хранене, военно и медицинско облекло, учебници и учебни пособия, стипендии, възможност да присъстват на научни форуми, таксите, за които се поемат изцяло от ВМА. А в края на шестгодишното обучение – си тръгват с 2 дипломи: магистър по медицина от МУ-Варна и бакалавър по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” от ВВМУ „Никола Й. Вапцаров”.


Обучението по специалност „Медицина“ в МУ-Варна отговаря на най-високите национални и международни стандарти, а във Военноморското училище курсантите ще усвоят управление на катер и яхта, водолазни умения, както и оцеляване в разнообразни условия.

Студентите ще имат възможност да управляват виртуални кораби на най-модерните симулатори в Европа

и да контактуват с курсанти от целия свят. В последните 3 години от обучението акцент е военномедицинската подготовка, а фокусът е върху:

 • организация на медицинското обслужване, превантивна военна медицина;
 • военномедицинско снабдяване;
 • военномедицинско управление;
 • военномедицинска експертиза;
 • военна хирургия;
 • военна токсикология и други.

След като завършат новите военни лекари ще имат възможност да специализират във ВМА

а техни учители ще бъдат доценти и професори на световно ниво. Сред приоритетните за военните лекари специалности са:

 

 • хирургия;
 • ортопедия и травматология;
 • анестезиология и интензивно лечение;
 • психиатрия;
 • пластична хирургия и изгаряния;
 • вирусология;
 • спешна медицина;
 • инфекциозни заболявания;
 • епидемиология.

Добрата подготовка дава възможност и за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни-членки на НАТО.

Снимки: ВВМУ

Коментари