Публикация

До 6 хил. лв. глоба за нарушаване на пациентските права

До 6 хил. лв. глоба за нарушаване на пациентските права

Сериозни глоби при нарушаване на пациентските права. Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане

промени в Закона за здравето

Предлага се лекар, който наруши правата на пациент, да се наказва с глоба между 300 и 1000 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1500 лв. Когато нарушението е извършено от лечебното заведение, санкциите могат да достигнат до 6000 лв.

С проектозакона се систематизират и прецизират разпоредбите, регламентиращи изискванията към здравните кабинети

Отстраняват се съществуващите противоречия и дублиране в правната регламентация на дейностите, които се извършват в тях, и механизмът за финансирането им.


Предвижда се възможността дейностите, осъществявани в здравните кабинети, да могат да се извършват и от лечебни заведения по договор с общините, съответно с държавата или собственика на частната детска градина, училище или социална услуга, а не както е в момента само от физически лица – лекари и/или други медицински специалисти.
Това предложение ще бъде изключително полезно за насърчаване сътрудничеството между специалистите от здравните кабинети и други специалисти от извънболничната и болничната помощ, особено в случаите на деца с хронични заболявания.

 

Взаимодействието ще доведе до по-достъпна, по-интегрирана, отзивчива и координирана грижа. Ефективното сътрудничество с помощта на учителите и училищните ръководства може да предложи широк набор от възможности и да оптимизира лечението. Това ще доведе до подобряване както на здравните, така и на образователните резултати на децата и учениците, се посочва в мотивите на МЗ.

Период на обществената консултация: 20.08.2019 г. до 18.09.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg

 

Какви още промени предлага министерството – вижте в прикачените файлове по-долу.

Прикачени файлове

rms_zidzz.pdf
zidzz.pdf
doklad_do_ms_zidzz.pdf
motivi_zidzz.pdf
ocenka_na_vuzdejstvieto_zidzz.pdf
tablica_syotvetstvie_zidzz.pdf
modernizaciq-administraciqta_TlUqV...

Коментари

Нищо качествено не се подобрява за лекарите !Пациентите са прости и нахални,повечето са неграмотни,но с големи претенции