Публикация

Здравето на всеки, е гаранция за здравето на всички.

Здравето на всеки, е гаранция за здравето на всички.

Край на доплащането в болниците, рекетът спрян със закон – България
20.08.2019Мартин ИвановГлавните новини

Забраняват на лечебните заведения да изискват или приемат доплащане за оказваната от тях медицинска помощ, извън гарантираната от бюджета на НЗОК. Това става ясно от промените, предложени от Министерство на здравеопазването в проекта на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Изрично се забранява плащането от здравноосигурени лица със злокачествени заболявания, животозастрашаващи кръвоизливи и спешни операции, както и ако се налага продължаване на лечението над определения в Националния рамков договор минимален болничен престой.

В законопроекта са изброени случаите, в които доплащането е допустимо, само по инициатива и с изричното съгласие на пациента – осигуряване на медицинската помощ с лекарствен продукт, медицинско изделие или диетична храна за специални медицински цели, различни от предоставяните от болницата, в рамките на лечението, при надхвърляне на стойността, предвидена в бюджета на НЗОК, пише offnews.bg.

Единствено ако са пожелали, здравноосигурените лица ще получават срещу заплащане допълнителни услуги по време на болничния си престой. Дейностите, включени в тези услуги, както и реда за получаването им, ще бъдат определяни с наредба на министъра на здравеопазването.

При изразено желание здравноосигурените лица ще имат право на подобрени битови условия, допълнително обслужване, свързано с престоя им в лечебното заведение, извън осигурените здравни и общи грижи и избор на лекар или екип от медицински специалисти.

В мотивите към законопроекта се посочва: “По този начин се спомага за разрешаването на дългогодишния проблем с нерегламентираните плащания на пациентите за оказваната им медицинска помощ в рамките на задължителното здравно осигуряване и свързаните с нея допълнителни услуги, които те ползват срещу заплащане”.

Лекарите ще бъдат глобявани от 300 до 1000 лв., ако откажат да предоставят документация, фактури или резултати от изследвания на пациентите.

Общественото обсъждане на законопроекта ще продължи до 18 септември.

Източник: inews.bg

https://www.informiran.net/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b9-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%b5%d1%82/?fbclid=IwAR0wEthrQA0zZVABTheTgJpPJ-rh15MbLqyjBdXyGr3S4bd5y-loYh2vl78

Коментари

Още днес Министерският Съвет може да издаде постановление, с което да въведе ЗАБРАНАТА веднага. Има пари в бюджета, има излишък, още повече, защото  е ясно, че няма да отидат за самолети дебатираните три милиарда лева за самолети, още на чертожната дъска.