Публикация

Свободни места за лекари

Свободни места за лекари

Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, Отделение по лъчелечение обявява вакантно място за двама лекари.

Необходими документи за кандидатстване

  1. Молба в свободен стил;
  2. Автобиография по европейски образец;
  3. Копие от диплома за завършено висше образование с приложение;
  4. Медицинско свидетелство.

Документите се подават при секретарката на Клиниката по лъчелечение

в работен ден от 8:00 до 14:00 часа.


Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Коментари