Публикация

Д-р Румяна Вълкова стана управител на МЦ-Панагюрище

Д-р Румяна Вълкова стана управител на МЦ-Панагюрище

Д-р Румяна Вълкова е новият управител на МЦ-Панагюрище, част от МБАЛ „Уни Хоспитал“. До момента длъжността се изпълняваше от д-р Красимир Кулински, за което ръководството на лечебното заведение му изказа благодарности за добрата съвместна работа.

В МЦ-Панагюрище работят над 20 лекари с редица медицински специалности:

-Акушерство и гинекология

-Кардиология
-Гастроентерология
-Ендокринология и болести на обмяната
-Нервни болести
-Нефрология
-Ортопедия и травматология
-Ушно-носно-гърлени болести
-Хирургия
-Анестезиология и интензивно лечение
-Гръдна хирургия
-Съдова хирургия
-Клинична лаборатория
-Образна диагностика
-Трансфузионна хематология
-Микробиология.
Д-р Вълкова завършва медицина през 1997 година, като през 2010 година придобива специалност по спешна медицина. Работила е в ЦСМП София като лекар, в Спешно отделение на УМБАЛ „Св. Анна“ като лекар и зам.-началник; в РЗОК-София област като лекар контрольор; като директор на дирекция „Медицински дейности“ в РЗИ-София област.

Д-р Вълкова е магистър по “Здравен мениджмънт", има завършена Школа по превантивна кардиология към българска лига по хипертония, лектор е по „Първа долекарска помощ“ към Българския червен кръст.

Д-р Вълкова е част от екипа на „Уни Хоспитал“ от старта на Болницата.

 

Коментари